Samenvatting Gemeenteraad 29 maart 2021

Wij hadden gisteren de gemeenteraad van maart. We willen u even informeren over onze aandachtspunten en opmerkingen over de behandelde punten van de zitting.

Onze eerste tussenkomst gaat over het aansluiten bij Safercities. Dit netwerk wil zorgen dat jongeren kunnen signaleren waar ze zich in de stad onveilig voelen of plekken aanduiden waar ze het leuk en veilig vinden. We kwamen hier maandag al even in de pers met ons voorstel. U vindt het artikel hier.

De gemeenteraad keurde unaniem het toetreden tot dit platform goed en de burgemeester en bevoegd schepen Corneille zullen dit verder uitwerken in een breder kader.

Ik ben enorm blij dat we met de hele gemeenteraad dit voorstel steunen. Het is al een eerste stap richting een volledig veilig Leuven voor iedereen. Ook zeer blij om te horen dat er aan een breder plan tegen geweld op meisjes en vrouwen wordt gewerkt, daar zullen wij alvast constructief aan meewerken”, aldus Alexandra Roumans.

Het volgende punt waar we tussen kwamen ging over het reglement betreffende de toegang tot de C3-zone Burchtstraat en Spaanse Kroon. We keuren dit mee goed maar we vragen wel dat er een vlotte procedure komt voor zorgverstrekkers (automatische toekenning) en de pakjesdiensten. We zullen hier verder rond werken in de commissie.

Het voorstel van meneer Debyser rond het extra aanduiden van de “boetevalstrikken” rond de ANPR-camera’s en vooral de aanduiding van de boete gevoelige plaatsen kan op onze steun rekenen. Zeker het evaluatieluik en het bijsturen van het beleid hiervan vindt onze fractie belangrijk. Wij steunen dus het voorstel maar wel met het oog op de verkeersveiligheid zodat die gehandhaafd blijft.

Aanpassing van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken: het afleveren van een rijbewijs in bankkaartmodel wordt vrijgesteld van belasting indien het rijbewijs omwille van medische redenen wordt aangevraagd. Hier zijn we natuurlijk voor!

Er werden ook enkele nieuwe straatnamen goedgekeurd. Hier vroegen we om in de de toekomst ook zeker de Leuvense Isala van Diest (eerste Belgische vrouwelijke arts!) mee te nemen als kanshebber bij nieuwe straatnamen en/of pleinen. Blijkbaar was het even tussen de mazen van ons net gevallen, want dit is al het geval en we zullen dus binnenkort al kunnen afspreken op het Isala van Diest plein op de Hertogensite. 

Ook over mobiliteitsplan voor Wilsele-Dorp hadden we een aantal opmerkingen.We stellen ons toch veel vragen over het parkeerplan, zowel voor de buurt als voor de mensen die naar Leuven komen om te werken. Er wordt aangegeven dat er best wat woningen zonder garage zijn, waardoor de parkeerdruk gevoelig zou verhogen. We zijn heel blij met de verhoogde mogelijkheden rond deelwagens, maar eerst de shift en dan doorgedreven aanpassingen.

Hebben jullie nog vragen/opmerkingen? Laat het ons zeker weten (klik hier voor alle contactinfo).