Open Vld Leuven over relanceplan: “Het mag gerust wat meer zijn”

Op vrijdag stelde Stad Leuven haar relanceplan voor de handel & horeca voor. Open Vld Leuven is in eerste instantie blij dat het plan er is, maar mist toch nog enkele zaken, zoals bijvoorbeeld de aanpak rond leegstand.

Het relanceplan dat de stad voorlegde kan op onze steun rekenen en het komt zeker geen dag te vroeg”, zo zegt gemeenteraadslid Alexandra Roumans. “Maar toch missen we nog enkele zaken, zoals bijvoorbeeld de aanpak van leegstand. Dat is echt belangrijk als we Leuven na de crisis opnieuw aantrekkelijk willen maken voor zowel toeristen als Leuvenaars.” Een stad met veel lege panden, is immers een stad zonder beleving en het volstaat niet om een paar pop-up etalages te maken. Al heeft het stadsbestuur al verschillende malen aangeven werk te maken van die leegstand, is het volgens de Leuvense liberalen een gemiste kans om dit ook mee te nemen in het relanceplan.

Vragen bij concrete maatregelen

Daarnaast stelt de oppositiepartij zich ook vragen bij enkele concrete maatregelen in het plan. De horeca zal een opleiding krijgen om op een corona-veilige manier te heropenen, nochtans heeft de Leuvense horeca bij de vorige heropening bewezen dat ze verantwoordelijk zijn en hebben ze alles toen zeer goed georganiseerd. Schepen Johan Geleyns merkte zelf op dat het belangrijk is om de ondernemers ondernemend te laten zijn en hen aan het roer te laten staan. Daarom ziet Open Vld Leuven niet direct nood aan die extra opleidingen.

De klankbordgroep ‘de raad van 100’ is voor de liberalen een goed initiatief dat er al lang moest zijn. “Maar de term ‘klankbord’ lijkt ons meer iets waar je iets kan vertellen, zonder dat je ook daadwerkelijk gehoord wordt”, aldus gemeenteraadslid Lien Degol. “Daarom willen we aan het stadsbestuur vragen echt concreet met aan de slag te gaan met wat er hier wordt besproken zodat beleid specifieker op de noden van onze handel & horeca kan worden afgestemd.”

Ten slotte stelt Open Vld zich vragen bij de samenwerking met Graydon en Proximus om een beter beeld te krijgen van de handel in Leuven. Steven Vermoere, bestuurslid bij Open Vld & lid van het centrummanagement, vindt dit niet echt een nieuwe ondersteuning. “De beslissing van samenwerking werd in het centrummanagement 2 jaar geleden al genomen, dus vóór de corona crisis. Dit is gewoon de voortzetting van het huidige beleid en kan mijns inziens dus niet gezien worden als een extra steun aan de handel.”

Constructief meedenken 

Ondanks de vele vragen waarmee de oppositiepartij blijft zitten, wenst ze zich wel constructief op te stellen: “We kijken ernaar uit om in de komende weken meer details over het plan te krijgen. Eén ding is zeker: we willen allemaal vooruit en daarom zullen we constructief blijven meewerken om zo Leuven en haar handelaars zo goed mogelijk uit de crisis te laten herrijzen!”, aldus Roumans.

Samenvatting Gemeenteraad 29 maart 2021

Wij hadden gisteren de gemeenteraad van maart. We willen u even informeren over onze aandachtspunten en opmerkingen over de behandelde punten van de zitting.

Onze eerste tussenkomst gaat over het aansluiten bij Safercities. Dit netwerk wil zorgen dat jongeren kunnen signaleren waar ze zich in de stad onveilig voelen of plekken aanduiden waar ze het leuk en veilig vinden. We kwamen hier maandag al even in de pers met ons voorstel. U vindt het artikel hier.

De gemeenteraad keurde unaniem het toetreden tot dit platform goed en de burgemeester en bevoegd schepen Corneille zullen dit verder uitwerken in een breder kader.

Ik ben enorm blij dat we met de hele gemeenteraad dit voorstel steunen. Het is al een eerste stap richting een volledig veilig Leuven voor iedereen. Ook zeer blij om te horen dat er aan een breder plan tegen geweld op meisjes en vrouwen wordt gewerkt, daar zullen wij alvast constructief aan meewerken”, aldus Alexandra Roumans.

Het volgende punt waar we tussen kwamen ging over het reglement betreffende de toegang tot de C3-zone Burchtstraat en Spaanse Kroon. We keuren dit mee goed maar we vragen wel dat er een vlotte procedure komt voor zorgverstrekkers (automatische toekenning) en de pakjesdiensten. We zullen hier verder rond werken in de commissie.

Het voorstel van meneer Debyser rond het extra aanduiden van de “boetevalstrikken” rond de ANPR-camera’s en vooral de aanduiding van de boete gevoelige plaatsen kan op onze steun rekenen. Zeker het evaluatieluik en het bijsturen van het beleid hiervan vindt onze fractie belangrijk. Wij steunen dus het voorstel maar wel met het oog op de verkeersveiligheid zodat die gehandhaafd blijft.

Aanpassing van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken: het afleveren van een rijbewijs in bankkaartmodel wordt vrijgesteld van belasting indien het rijbewijs omwille van medische redenen wordt aangevraagd. Hier zijn we natuurlijk voor!

Er werden ook enkele nieuwe straatnamen goedgekeurd. Hier vroegen we om in de de toekomst ook zeker de Leuvense Isala van Diest (eerste Belgische vrouwelijke arts!) mee te nemen als kanshebber bij nieuwe straatnamen en/of pleinen. Blijkbaar was het even tussen de mazen van ons net gevallen, want dit is al het geval en we zullen dus binnenkort al kunnen afspreken op het Isala van Diest plein op de Hertogensite. 

Ook over mobiliteitsplan voor Wilsele-Dorp hadden we een aantal opmerkingen.We stellen ons toch veel vragen over het parkeerplan, zowel voor de buurt als voor de mensen die naar Leuven komen om te werken. Er wordt aangegeven dat er best wat woningen zonder garage zijn, waardoor de parkeerdruk gevoelig zou verhogen. We zijn heel blij met de verhoogde mogelijkheden rond deelwagens, maar eerst de shift en dan doorgedreven aanpassingen.

Hebben jullie nog vragen/opmerkingen? Laat het ons zeker weten (klik hier voor alle contactinfo).

Open Vld Leuven vraagt deelname aan Safercities

Op de komende gemeenteraad (maandag 29 maart) zal Open Vld Leuven de Stad vragen om deel te nemen aan Safercities, een interactief platform dat tot doel heeft de veiligheid van jongeren en vrouwen op straat te verhogen.

Het tragische nieuws van Sarah Everard in London doet ook bij ons opnieuw het debat rond veiligheid op straat aanwakkeren. Daarom vraagt Open Vld Leuven de stad deel te nemen aan Safercities, een initiatief van Plan International waar jongeren kunnen aangeven waar ze zich al dan niet veilig voelen in de stad.

Het digitale platform laat Leuvenaars toe de openbare plaatsen waar ze zich ongemakkelijk, bang of net gelukkig en veilig voelen te identificeren en te delen. Via een interactieve kaart kunnen ze locaties toevoegen waardoor de échte verhalen van jongeren zichtbaar worden voor de buitenwereld. Door middel van dit initiatief krijgen we dus zeer bruikbare informatie over welke factoren belangrijk zijn om te komen tot een veiligere publieke ruimte, en dat op een bottom-up manier. Bovendien is het ook belangrijk dat jongeren de plekken waar ze zich wel goed en veilig voelen in de spotlight kunnen zetten.

Hoewel Leuven een redelijk veilige stad is, horen we toch vaak dat er enkele pijnpunten zijn. Omdat de overlast vaak niet zo erg is dat er naar de politie gegaan wordt, zou de deelname aan Safercities handig kunnen zijn om erger te voorkomen. Via dit drempelverlagend platform kunnen Leuvenaars perfect aangeven waar ze zich al dan (on)veilig voelen, en zo kan de politie daarop inspelen”, aldus gemeenteraadslid Alexandra Roumans (Open Vld Leuven).

Het platform wordt in België al gebruikt in Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi.