Persberichten

Alexandra Roumans vraagt stand van zaken Leuvens Oekraïne-plan

Fractievoorzitter Alexandra Roumans (Open Vld) vraagt op de volgende commissie algemene coördinatie van de Leuvense gemeenteraad (22 maart 2022) de burgemeester naar de plannen van de stad om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Roumans, die de commissie voorzit, legt uit: “De beelden van de oorlog in Oekraïne grijpen iedereen naar de keel. Het indrukwekkende moment vorige donderdag op de Grote Markt was daar het bewijs van. Na de woorden is het ook tijd voor daden. We moeten als verantwoordelijke politici samen bekijken welke acties we kunnen ondernemen.”

Vanuit de Vlaamse Regering wordt al de nodige steun aangeboden. Zo is er 1000 euro per opvangplaats die het lokaal bestuur kan organiseren. Het is niet onmogelijk dat Leuven, met haar internationaal profiel en de reeds aanwezige Oekraïense gemeenschap (die toch wel behoorlijk groot is), een aantrekkingspool wordt voor vluchtelingen uit het land dat nu lijdt onder de agressie van Poetin.

Roumans: “Als stad die zelf meermaals het slachtoffer was van een verwoestende oorlog hebben we een historische verantwoordelijkheid om solidariteit te tonen. Dit is een thema dat alle vrijheidslievende partijen moet verbinden, dus ik wil graag dat de burgemeester met alle fracties in de gemeenteraad overlegt zodat er een breed draagvlak kan ontstaan voor een Leuvens Oekraïne-plan. Zo kunnen we goede ideeën samenbrengen.

Naast opvang op korte termijn, zullen er ook snel noden ontstaan op het vlak van onderwijs, (psychologische) zorg en huisvesting. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben ook onmiddellijk toegang tot onze arbeidsmarkt. Roumans: “Ik wil graag van het stadsbestuur weten hoe zij de impact op dit moment zien en welke acties op korte en langere termijn op de rails kunnen worden gezet.”

Mo-Plage, het nieuwe Versailles aan de Dijle

De kogel is door de kerk. Mo-Plage en bijhorend zwemding komt naar de Vaartkom. We noemen het nog even zwemding want het ging van bad naar kom, nu naar vijver en wie weet tussen nu en 2023 wat er nog allemaal zal veranderen om het er toch maar door te sleuren.

Wat wel al stevig veranderde is de prijs. Van 5 miljoen euro naar 11 en nu naar 12,3 miljoen euro. Het kan dus blijkbaar niet op als het op de centen aankomt. Nu, dat de Vaartkom een renovatie verdient is niet meer dan logisch. De geschiedenis en bestemming van de Vaart zelf is veranderd. Dat er dus flinke werken staan te gebeuren, met respect voor de eigenheid van de Kom, staat buiten kijf. De prijs daarentegen is wel een discussie waard.

Er wordt ons veel beloofd in de vrijgegeven video en dito statements maar er is wel al meteen een grote verkiezingsbelofte gesneuveld namelijk de burgerparticipatie. Het burgerpanel had geen veto, was samengesteld uit Leuvenaars van uit de hele stad en er waren dus 2 bewoners van het eigenlijke stadsdeel betrokken… Zo verdund de stad dus de stem van de bewoners. Door de eigenlijke bewoners geen meerderheid te geven in het panel kan tegenspraak geen stokken in de wielen steken.

Toen de bewoners naar de gemeenteraad kwamen om een vraag te stellen gaf de Zonneprins niet thuis. Ontwijkende antwoorden en steeds schermend met die geweldige burgerparticipatie werd de echte burgerparticipatie, gesteund door meer dan 800 handtekeningen van tafel geveegd. De oude Zonnekoning zal wel best tevreden zijn van zijn poulain.

Er zijn een aantal participatietijgers in de gemeenteraad die zich graag profileren met grote holle woorden om de schijn hoog te houden terwijl de modale Leuvenaar duidelijk de luchtkastelen ziet die worden voorgespiegeld.

Over die kastelen gesproken, Versailles is gebouwd op een moeras, dan zal een zwemding op een vervuild kanaal ook wel lukken voor deze meerderheid.

Tekst door Tom Goosens, bestuurslid Open Vld Leuven

 

Actieplan studentenhuisvesting horizon 2030 hoogst noodzakelijk

Leuven bereidt zich volop voor op de meer dan 60.000 studenten die binnenkort weer onze stad doen opleven. Een groot deel daarvan moet op zoek naar een kot en dat bezorgt hen nu al kopzorgen. De studenten zijn niet alleen, ook de druk op de Leuvense woningmarkt is gigantisch. Al meer dan 10 jaar waarschuwt Open Vld Leuven dat alle registers moeten worden opengetrokken om voldoende huisvesting voor studenten te kunnen voorzien, maar buiten enkele onderzoeks- en evaluatiebeloftes lijkt het stil bij het stadsbestuur. Open Vld roept op om een visie 2030 te ontwikkelen en daaraan het vergunningenbeleid aan te passen.

De krantentitels slaan volop alarm, wie nu nog een kot wil vinden in Leuven is er aan voor de moeite. Een trend die we al jaren zagen aankomen, eerst door langere studietrajecten en ondertussen door een groeiend aantal jongeren. Open Vld Leuven geeft al meer dan 10 jaar in haar programma aan dat de stad heel duidelijk de hefbomen die ze heeft moet benutten. “Deze keer komen heel veel elementen samen waar we al lang voor waarschuwen”, geeft gemeenteraadslid Alexandra Roumans aan. “Een langer studietraject en een stijgend aantal jongeren op studentenleeftijd zorgt voor een ware schaarste op de kotenmarkt. Dit duwt dan ook nog eens op de gewone woningmarkt, waardoor het onaantrekkelijk wordt om woningen met studentenkoten terug beschikbaar te maken voor de reguliere markt. Gevolg van al deze elementen, moeilijk te vinden dure koten en een woningmarkt met stilaan hallucinante prijzen.”

De afgelopen 10 jaar riep Open Vld al op om plaats voor studentendorpen te voorzien op de campussen buiten het centrum, zodat het stijgend aantal studenten kon opgevangen worden. Alexandra Roumans; “Wij vragen de stad om zo snel mogelijk een evaluatie van de markt te maken en hiermee een visienota 2030 op te stellen met enkele concrete voorstellen onder meer voor een sterke bijsturing van het vergunningenbeleid. De demografische cijfers zijn duidelijk; tegen 2030 komen er 18% meer 18-jarigen. Onze fantastische universiteit trekt ook meer en meer internationale studenten aan. Het is nu of nooit om actie te ondernemen!” Gemeenteraadslid Lien Degol vult nog aan; “Het is ook heel belangrijk dat stad Leuven in harmonie samenleeft met haar studenten. Concreet vragen we ook om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om gemixte projecten op te starten, waar reguliere woningen, sociale woningen en studentenhuisvesting kan gecombineerd worden. Voor al deze woonvormen is er een grote schaarste. Heel belangrijk is ook om oog te hebben voor een goeie inplanting van deze projecten. Laat ons ook lessen trekken uit het verleden en zorg dat de gebouwen makkelijk aanpasbaar zijn aan de evoluties van het moment.”.

Concreet vraag Open Vld Leuven dat het stadsbestuur uiterlijk op de gemeenteraad van januari 2022 met een visienota 2030 komt en een herziening van haar vergunningenbeleid voor woningen ter goedkeuring voorlegt om de nood aan al dan niet tijdelijke woningen voor iedereen in te kunnen vullen. Vergeet niet dat onze grondwet expliciet het recht op een behoorlijke huisvesting vermeldt, het is aan de stad om hierin haar deel te doen.

Deze website gebruikt cookies. Accept om verder te gaan!