Bestuur

Caroline Stout – Voorzitter

Yves Gasia – Secretaris

Jo Robbelein – Politiek Secretaris

Olivier Gasia – Penningmeester

Eddy Haine – Bestuurslid

Gepensioneerd. Door en door blauw. Geniet van het leven en de mensen er om heen.

Luc Ponsaerts – Bestuurslid

Eregemeenteraadslid
Bestuurslid AGSL en VZW Leuvenement