Innovatie Uber Alles?

Open Vld Leuven hekelt reacties stadsbestuur op komst Uber.

Op 25 september werd Leuven verkozen als Europese innovatiehoofdstad. De reactie van het Leuvense stadsbestuur op de komst van het deelrittenplatform Uber naar Leuven getuigt niet van een grote innovatieve spirit, zo concludeert Open Vld Leuven. Ze roepen daarom het stadsbestuur op om met een open geest naar de toekomst te kijken.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Uber komt naar Leuven, met hun innovatieve platform kunnen individuen en bedrijven personen vervoeren doorheen de stad, een systeem dat reeds talloze jaren in grootsteden over heel de wereld succesvol blijkt. Dankzij het Vlaamse Taxidecreet wordt de markt vrijgemaakt voor nieuwe spelers op deze markt. ‘Het beschermen van bepaalde sectoren houdt concurrentie en innovatie tegen’, zo klinkt het bij de Leuvense liberalen, die teleurgesteld reageren op de houding van het stadsbestuur.

Het Leuvense stadsbestuur is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat om een paar bevoorrechte spelers speciale privileges toe te kennen, er is reeds een beschermingsmechanisme in voege dat bestaande bedrijven beschermt en nieuwe spelers moet buitenhouden. De klassieke argumenten die de stad aanhaalt mogen ook direct op stal, er komen namelijk geen cowboys op de weg. Er is nog steeds een vergunning vereist voor elke individuele chauffeur om zijn rijvaardigheid en dergelijke aan te tonen.

De maatregelen die de stad nu wenst te nemen om de taxisector te steunen zijn dan ook een achterhoedegevecht van de 20e eeuw. Er wordt onder andere gesproken over een kwaliteitslabel, maar ook Uber heeft een rating systeem dat ervoor zorgt dat ritten veilig en betrouwbaar zijn. Open Vld roept dan ook het stadsbestuur op om het geweer van schouder te wisselen en in te zetten op een gelijk en correct speelveld voor alle spelers, oud en nieuw.

“In plaats van deze innovatieve platformen te verwelkomen, trekt het stadsbestuur de protectionistische handrem aan door bepaalde sectoren een hand boven het hoofd te houden. Als een speler een betere en goedkopere dienst kan aanbieden dan worden alle Leuvenaars daar beter van”, aldus gemeenteraadslid Alexandra Roumans.

“De stad moet voor zichzelf de keuze maken aan wiens kant ze staat, die van de burger of die van de taxisector. De klassieke taxisector toont zich zelfverzekerd, de Leuvense inwoner zal zelf wel uitmaken welke speler het best inspeelt op zijn noden.” gaat Roumans verder.

Open Vld Leuven bezorgd over renovatie Leuvens stadhuis

Open Vld Leuven vraagt aan het Leuvense schepencollege om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van het Leuvense stadhuis, dit na aanpassing het financieringsmechanisme op Vlaams niveau.

Enige tijd geleden kondigde het Leuvense stadsbestuur een grote en imposante renovatie aan van het bekend stadhuis van Leuven. Het stadhuis moet een een ‘open huis’ voor Leuvenaars en bezoekers worden waarbij de bnnentuin een groen en vrij toegangkelijk rustpunt middenin de stad moet worden. Samen met de Ladeuze bibliotheek en de Leuvense kathedraal is het stadhuis met zijn talloze details een van de bekendste trekpleisters van onze Dijlestad.

Er is in Vlaanderen een lange wachtlijst voor dergelijke renovaties. Om deze wachtlijst weg te werken besliste de Vlaamse regering, onder bevoegdheid van Minister Diependaele (N-VA), om een tijdelijke schorsing in te voeren van nieuwe dossiers en om eerst dus enkel nog lopende dossiers te behandelen. En wat blijkt nu? Het Leuvense stadhuis staat niet eens op die wachtlijst van lopende dossiers.

Voor de renovatie van het stadhuis zou de stad initieel 16 miljoen bijdragen, en nog eens 3 miljoen euro zou door de Vlaamse Regering worden voorzien. Maar dat komt dus op de helling. Is het dan game over voor het Leuvense Stadhuis?

Niet automatisch, aldus gemeenteraadslid en fractieleider voor Open Vld Alexandra Roumans: “Na wat onderzoek blijkt dat Minister Diependaele plant om tijdens de schorsing wel nog via ‘thematische oproepen’ specifieke dossiers op te nemen voor renovaties. Ik wil dan ook ten stelligste aan het stadsbestuur vragen om dit dossier van dichtbij op te volgen omdat de renovatie van ons mooie stadhuis anders op de lange baan dreigt te schuiven. De plannen voor de nieuwe invullig van het stadhuis zien er alvast geweldig uit, dus hopelijk kunnen we daar tegen 2027, wanneer de einde van de werken is gepland, allemaal van genieten!”

Open VLD Leuven vraagt krachtige maatregelen tegen onnodig geweld

Afgelopen week werd via sociale media een filmpje van nodeloos geweld en afpersing onder jongeren gretig gedeeld. Open Vld Leuven is verontwaardigd dat dit kan gebeuren in een stad waar de meeste mensen toch veilig en gelukkig met elkaar samenleven. Ondertussen is na onderzoek gebleken dat die gewelddaad geen alleenstaand feit is, maar eigenlijk overal in België voorkomt. Daarbij worden vooral jonge holebi’s geviseerd en afgeperst.

Alexandra Roumans, gemeenteraadslid: “We gaan dit als fractie zeker aanhalen in de verschillende commissies, die volgende week terug opstarten na het zomerreces. Het gaat hier ook niet om een losstaand feit, dergelijke problemen komen jammer genoeg al enkele jaren geregeld terug. Zo heeft de buurt rond het station een tijdje geleden last gehad van hangjongeren die mensen lastig vielen en was er ook sprake van overlast door straatraces die achter de wijk van het station werden georganiseerd.”, zo zegt Roumans[1]. “Uiteraard levert de Politie van Leuven uitstekend werk om de overlast te beperken, maar voor ons mag er nog een duidelijker signaal komen. Daarom hopen we dat het Leuvense parket dit incident met de nodige aandacht bekijkt en een strengere sanctie/straf  voorziet. We hopen dat het op die manier duidelijk wordt dat er in onze stad geen enkele vorm van geweld tolereerbaar is”.

Gemeenteraadslid Lien Degol treedt collega Roumans hier in bij en zal ook op de commissie diversiteit, sociaal beleid en jeugd extra maatregelen vragen om dit soort wandaden in de toekomst te vermijden. “Naar aanleiding van dit incident, denk ik ook dat we het beleid naar jongeren toe in het algemeen mogen (her)bekijken. We zien dat telkens dezelfde leeftijdsgroep, 12 tot 20-jarigen, steeds worden verleid tot baldadigheden. De probleemgroep wordt dus niet ouder en groeit over generaties heen”, zo zegt Degol. “En dat mogen we niet laten gebeuren. Corona mag geen reden zijn om alles op een lager pitje te zetten. We zien de problemen wel degelijk verergeren door de verveling die toeslaat bij de jongeren. Er zal dus terug snel in een hogere versnelling moeten geschakeld worden. Dit kan door bijvoorbeeld fysieke activiteiten te organiseren, waarbij er dus een uitlaatklep voor de jongeren kan worden voorzien. Maar ook door de ouders meer te betrekken en te sensibiliseren, kunnen we deze problemen voorkomen.”

Daarnaast heeft de stad de opdracht om meer mensen te sensibiliseren om klacht neer te leggen indien zij slachtoffer zijn van deze vorm van agressie”, aldus Jo Robbelein, politiek secretaris voor Open Vld Leuven. “Zwijgen is geen optie meer! Daarom verwachten we van de politie en het parket dat alle klachten serieus worden genomen. Pas zo zal het probleem sneller in kaart kunnen gebracht worden, waardoor er ook gerichter gereageerd kan worden en zo de echte daders aangepakt worden”, zo zegt Robbelein.

[1] Denk hierbij maar aan de 15-jarige Lukas Vanheerentals die in 2015 werd overvallen op klaarlichte dag aan het station (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151014_01919254).

Een Leuvense beeldenstorm

Na het tragische overlijden van George Floyd in de VS wordt het debat rond structureel racisme in de samenleving bij ons ook terug aangewakkerd. Een van de begrijpelijke side-effects daarvan zijn de oproepen tot het verwijderen van uitingen of herinneringen aan racisme in de publieke ruimte.

Het debat rond de beelden en busten van Leopold II, wiens wereldvisie en beleid niet bepaald humanistisch was, is, komt nu overal terug op. Mensen vinden het kwetsend en beledigend dat er nog altijd standbeelden en bustes van hem te vinden zijn in het straatbeeld, en dus de facto met goedkeuring van de instanties van de instellingen die ze daar laten staan of ze daar hebben geplaatst.

Het meest recente wapenfeit betrof een open brief van een reeks verenigingen, professoren en Sihame El Kaouakibi om de buste van Leopold II te verwijderen in de mooie leeszaal van onze Leuvense universiteitsbibliotheek. Gelukkig ging de rector van de KU Leuven ging hier reeds op in. Het weghalen is uiteraard makkelijk, maar wat zetten we in de plaats?

Voor mij inspireren standbeelden, maar ze herinneren mij ook aan het verleden. Ze doen ons nadenken waar we vandaan komen. Het standbeeld van Fonske, de Kotmadam, Erasmus en Justus Lipsius om er maar enkele te noemen herinneren ons aan het rijke verleden van alle knappe koppen die Leuven en haar inwonders hebben geïnspireerd.

Maar een update kan zeker geen kwaad. Laten we kijken hoe we onze standbeelden kunnen actualiseren, er zijn heus wel wat inspirerende figuren die wel wat extra aandacht mogen krijgen terwijl we Leopold II verwijderen.

Ik pleit alvast voor een buste van Isala Van Diest. Deze echte Leuvense heeft een robbertje uitgevochten met de KU Leuven omdat ze geneeskunde wilde studeren, maar dit niet mocht. In die tijd (1873) was er aan de faculteit echter nog geen plaats voor vrouwen. Uiteindelijk werd ze dokter via een buitenlandse universiteit en is ze een voorbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen. Tot op vandaag is ze, samen met advocate Marie Popelin, een voorvechter van vrouwrechten. Zo richtte ze samen met die laatste de Ligue belge du droit des femmes of de Belgische Liga voor Vrouwenrechten op die zich o.a. inzette voor voor de verwerving van het vrouwenstemrecht.

Daarnaast is een buste van een dokter, zeker in deze tijd waarin we nog steeds vechten tegen het corona-virus, een zeer krachtig signaal. Zo verwijderen we een standbeeld van iemand die veel doden op zijn geweten heeft met een standbeeld van iemand iemand die haar levenstaak bestond uit zorgen voor mensen.

Laten we dus onze Leuvenaars en Leuvense studenten inspireren met figuren zoals Isala. En vooral, laten we kritisch blijven tegenover ons verleden, en eruit leren voor vandaag.