Open Vld Leuven: Stijgend aantal elektrische wagens vraagt om meer laadpalen

Het tijdperk van elektrische auto’s staat voor de (garage)deur!

Niet alleen eigenaars van bedrijfswagens zullen overschakelen naar elektrische wagens, maar ook meer en meer particulieren maken de overstap naar een elektrisch voertuig dankzij een grotere keuze bij de autofabrikanten. Die stijgende vraag gaat dan ook hand in hand met de vraag naar extra laadpalen. Oppositiepartij Open Vld Leuven vraagt daarom naar de plannen van de stad i.v.m. de laadpaleninfrastructuur in Leuven.

 We kunnen elektrisch rijden natuurlijk alleen maar aanmoedigen. Maar daarom zullen er in de toekomst veel meer laadpalen nodig zijn”, aldus Open Vld-gemeenteraadslid Alexandra Roumans. “Niet elke verplaatsing kan met het openbaar vervoer, fiets of te voet gebeuren. De elektrische wagen kan dan een prima alternatief zijn, maar dan moeten er natuurlijk genoeg laadpalen zijn.”

Bart Somers gaf alvast de aanzet door versneld een paar maatregelen uit te voeren. Maar er zal meer nodig zijn. “Vooral in dichtbevolkte gebieden zoals steden zullen er veel extra laadpalen nodig zijn”, zo zegt gemeenteraadslid Lien Degol. “Dat is niet alleen het geval voor mensen die wonen in een appartement, maar ook voor zij die wonen in rijhuizen. Niet iedereen heeft een garage en veel bewoners zijn genoodzaakt hun auto’s te parkeren en op te laden op straat.”

Daarom vraagt Open Vld Leuven een dynamische aanpak voor de uitbreiding van het aantal laadpalen. Er moet niet gekozen worden om pas laadpalen te zetten als er aanvraag is, maar er moet proactief gepland worden. De partij stelde daarom reeds op de verschillende commissies de vraag naar een concreet plan van aanpak (zoals bijvoorbeeld bij het her-aanleggen van straten nu al rekening te houden met de verwachte nood aan laadpalen).

Op dit moment zijn er succesvolle projecten lopende in Londen, waarbij de laadpalen zijn verwerkt in de lantaarnpalen. Dit vermijdt kabels over de grond en maakt efficiënt gebruik van reeds bestaande architectuur. Ideaal voor de straten in de woonwijken buiten het centrum. Voor het centrum zijn er ook oplossingen te vinden. Zo stelt de Nederlandse firma Streetplug ondergrondse laadpunten voor. Deze zijn mooi ingewerkt in de stoep en de bestrating. Ideaal voor de historische binnenstad en geen belemmeringen op het voetpad.

En in Nederland worden in sommige steden in het voetpad kabelgoten aangelegd. Zo kan de burger zijn auto opladen met energie van zijn eigen zonne-panelen. Hij moet enkel zorgen voor een kabel, die dan mooi is weggewerkt in de kabelgoot. Simpel en snel te implementeren.

Dit is opnieuw een kans voor Leuven om haar imago als innovatieve stad te bevestigen”, zo zegt Roumans. “We hopen dan ook dat de stad een (elektrische) versnelling hoger schakelt en plant voor de toekomstige vraag naar laadpalen en onze voorstellen ter harte neemt.”

Open Vld Leuven: vaccinatiecentrum Brabanthal moet officiële reservelijst van QVAX gebruiken.

Gemeenteraadsleden Alexandra Roumans en Lien Degol (Open Vld Leuven) vragen dat het vaccinatiecentrum Brabanthal in Leuven instapt in het systeem QVAX zodat alle Leuvenaars een gelijke kans hebben om snel gevaccineerd te worden.

Vanaf dinsdag 13 april gebruiken 36 vaccinatiecentra in Vlaanderen het onlinesysteem QVAX om je in te schrijven op de reservelijst voor vaccinatie. Dat kende vorige week een stormloop van geïnteresseerde burgers. Roumans & Degol: “Leuven gebruikt een eigen reservelijst, maar het is niet echt duidelijk wie er op deze lijst staat. QVAX volgt de nationaal afgesproken vaccinatiestrategie. Iedereen moet een gelijke kans hebben om snel gevaccineerd te worden.”

Bij QVAX worden de mensen op de reservelijst de dag zelf via sms opgeroepen in dalende leeftijd, zoals voorzien in de vaccinatieplanning, en dus niet op basis van wie zich eerst heeft ingeschreven. Het belangrijkste doel van deze reservelijst is om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren door geen vaccins verloren te laten gaan. Iedere dag zijn er immers mensen die niet komen opdagen of niet zijn ingegaan op een uitdaging. Duizenden mensen hebben zich vorige week ingeschreven op lijst van QVAX en van zodra het systeem aan snelheid wint kan er nog efficiënter gevaccineerd worden.

Gemeenteraadslid Lien Degol vroeg eerder al op de commissie om meer duidelijkheid over de reservelijst die de Brabanthal gebruikt. De toelichting vanuit de meerderheid was uiterst beperkt. De overschotten in Leuven zouden nu nog te beperkt zijn voor een intensief gebruik van de reservelijst, maar binnenkort komt de algemene bevolking aan de beurt en zal het vaccinatietempo worden opgedreven. Fractieleider Alexandra Roumans: “Daarom is het nu belangrijk om snel in te stappen in het systeem, zodat het goed kan proefdraaien.”

Open Vld Leuven over relanceplan: “Het mag gerust wat meer zijn”

Op vrijdag stelde Stad Leuven haar relanceplan voor de handel & horeca voor. Open Vld Leuven is in eerste instantie blij dat het plan er is, maar mist toch nog enkele zaken, zoals bijvoorbeeld de aanpak rond leegstand.

Het relanceplan dat de stad voorlegde kan op onze steun rekenen en het komt zeker geen dag te vroeg”, zo zegt gemeenteraadslid Alexandra Roumans. “Maar toch missen we nog enkele zaken, zoals bijvoorbeeld de aanpak van leegstand. Dat is echt belangrijk als we Leuven na de crisis opnieuw aantrekkelijk willen maken voor zowel toeristen als Leuvenaars.” Een stad met veel lege panden, is immers een stad zonder beleving en het volstaat niet om een paar pop-up etalages te maken. Al heeft het stadsbestuur al verschillende malen aangeven werk te maken van die leegstand, is het volgens de Leuvense liberalen een gemiste kans om dit ook mee te nemen in het relanceplan.

Vragen bij concrete maatregelen

Daarnaast stelt de oppositiepartij zich ook vragen bij enkele concrete maatregelen in het plan. De horeca zal een opleiding krijgen om op een corona-veilige manier te heropenen, nochtans heeft de Leuvense horeca bij de vorige heropening bewezen dat ze verantwoordelijk zijn en hebben ze alles toen zeer goed georganiseerd. Schepen Johan Geleyns merkte zelf op dat het belangrijk is om de ondernemers ondernemend te laten zijn en hen aan het roer te laten staan. Daarom ziet Open Vld Leuven niet direct nood aan die extra opleidingen.

De klankbordgroep ‘de raad van 100’ is voor de liberalen een goed initiatief dat er al lang moest zijn. “Maar de term ‘klankbord’ lijkt ons meer iets waar je iets kan vertellen, zonder dat je ook daadwerkelijk gehoord wordt”, aldus gemeenteraadslid Lien Degol. “Daarom willen we aan het stadsbestuur vragen echt concreet met aan de slag te gaan met wat er hier wordt besproken zodat beleid specifieker op de noden van onze handel & horeca kan worden afgestemd.”

Ten slotte stelt Open Vld zich vragen bij de samenwerking met Graydon en Proximus om een beter beeld te krijgen van de handel in Leuven. Steven Vermoere, bestuurslid bij Open Vld & lid van het centrummanagement, vindt dit niet echt een nieuwe ondersteuning. “De beslissing van samenwerking werd in het centrummanagement 2 jaar geleden al genomen, dus vóór de corona crisis. Dit is gewoon de voortzetting van het huidige beleid en kan mijns inziens dus niet gezien worden als een extra steun aan de handel.”

Constructief meedenken 

Ondanks de vele vragen waarmee de oppositiepartij blijft zitten, wenst ze zich wel constructief op te stellen: “We kijken ernaar uit om in de komende weken meer details over het plan te krijgen. Eén ding is zeker: we willen allemaal vooruit en daarom zullen we constructief blijven meewerken om zo Leuven en haar handelaars zo goed mogelijk uit de crisis te laten herrijzen!”, aldus Roumans.

Samenvatting Gemeenteraad 29 maart 2021

Wij hadden gisteren de gemeenteraad van maart. We willen u even informeren over onze aandachtspunten en opmerkingen over de behandelde punten van de zitting.

Onze eerste tussenkomst gaat over het aansluiten bij Safercities. Dit netwerk wil zorgen dat jongeren kunnen signaleren waar ze zich in de stad onveilig voelen of plekken aanduiden waar ze het leuk en veilig vinden. We kwamen hier maandag al even in de pers met ons voorstel. U vindt het artikel hier.

De gemeenteraad keurde unaniem het toetreden tot dit platform goed en de burgemeester en bevoegd schepen Corneille zullen dit verder uitwerken in een breder kader.

Ik ben enorm blij dat we met de hele gemeenteraad dit voorstel steunen. Het is al een eerste stap richting een volledig veilig Leuven voor iedereen. Ook zeer blij om te horen dat er aan een breder plan tegen geweld op meisjes en vrouwen wordt gewerkt, daar zullen wij alvast constructief aan meewerken”, aldus Alexandra Roumans.

Het volgende punt waar we tussen kwamen ging over het reglement betreffende de toegang tot de C3-zone Burchtstraat en Spaanse Kroon. We keuren dit mee goed maar we vragen wel dat er een vlotte procedure komt voor zorgverstrekkers (automatische toekenning) en de pakjesdiensten. We zullen hier verder rond werken in de commissie.

Het voorstel van meneer Debyser rond het extra aanduiden van de “boetevalstrikken” rond de ANPR-camera’s en vooral de aanduiding van de boete gevoelige plaatsen kan op onze steun rekenen. Zeker het evaluatieluik en het bijsturen van het beleid hiervan vindt onze fractie belangrijk. Wij steunen dus het voorstel maar wel met het oog op de verkeersveiligheid zodat die gehandhaafd blijft.

Aanpassing van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken: het afleveren van een rijbewijs in bankkaartmodel wordt vrijgesteld van belasting indien het rijbewijs omwille van medische redenen wordt aangevraagd. Hier zijn we natuurlijk voor!

Er werden ook enkele nieuwe straatnamen goedgekeurd. Hier vroegen we om in de de toekomst ook zeker de Leuvense Isala van Diest (eerste Belgische vrouwelijke arts!) mee te nemen als kanshebber bij nieuwe straatnamen en/of pleinen. Blijkbaar was het even tussen de mazen van ons net gevallen, want dit is al het geval en we zullen dus binnenkort al kunnen afspreken op het Isala van Diest plein op de Hertogensite. 

Ook over mobiliteitsplan voor Wilsele-Dorp hadden we een aantal opmerkingen.We stellen ons toch veel vragen over het parkeerplan, zowel voor de buurt als voor de mensen die naar Leuven komen om te werken. Er wordt aangegeven dat er best wat woningen zonder garage zijn, waardoor de parkeerdruk gevoelig zou verhogen. We zijn heel blij met de verhoogde mogelijkheden rond deelwagens, maar eerst de shift en dan doorgedreven aanpassingen.

Hebben jullie nog vragen/opmerkingen? Laat het ons zeker weten (klik hier voor alle contactinfo).

Open Vld Leuven vraagt deelname aan Safercities

Op de komende gemeenteraad (maandag 29 maart) zal Open Vld Leuven de Stad vragen om deel te nemen aan Safercities, een interactief platform dat tot doel heeft de veiligheid van jongeren en vrouwen op straat te verhogen.

Het tragische nieuws van Sarah Everard in London doet ook bij ons opnieuw het debat rond veiligheid op straat aanwakkeren. Daarom vraagt Open Vld Leuven de stad deel te nemen aan Safercities, een initiatief van Plan International waar jongeren kunnen aangeven waar ze zich al dan niet veilig voelen in de stad.

Het digitale platform laat Leuvenaars toe de openbare plaatsen waar ze zich ongemakkelijk, bang of net gelukkig en veilig voelen te identificeren en te delen. Via een interactieve kaart kunnen ze locaties toevoegen waardoor de échte verhalen van jongeren zichtbaar worden voor de buitenwereld. Door middel van dit initiatief krijgen we dus zeer bruikbare informatie over welke factoren belangrijk zijn om te komen tot een veiligere publieke ruimte, en dat op een bottom-up manier. Bovendien is het ook belangrijk dat jongeren de plekken waar ze zich wel goed en veilig voelen in de spotlight kunnen zetten.

Hoewel Leuven een redelijk veilige stad is, horen we toch vaak dat er enkele pijnpunten zijn. Omdat de overlast vaak niet zo erg is dat er naar de politie gegaan wordt, zou de deelname aan Safercities handig kunnen zijn om erger te voorkomen. Via dit drempelverlagend platform kunnen Leuvenaars perfect aangeven waar ze zich al dan (on)veilig voelen, en zo kan de politie daarop inspelen”, aldus gemeenteraadslid Alexandra Roumans (Open Vld Leuven).

Het platform wordt in België al gebruikt in Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi.

Hoe de Groene Ridder de draak steekt met de Participatieprinses

Een Leuvens stadssprookje…

Er was eens, in een nog niet zo ver verleden, een groene ridder die het participeren hoog in het vaandel droeg. Die zag hoe de bestuurders van de fiere stad, vanuit hun rood-bruine 

Stadskantoor, het ene na het andere besluit namen zonder inspraak of samenwerking van haar burgers. Een knipje hier, een lusje daar, alles gebeurde met veel bravoure vanuit de toren maar vaak met bitter weinig animo naar wat de burger er van vond. 

Wij zijn verkozen, jullie, de burgers, hebben gesproken en wij besturen, besturen, besturen ons lekker rot de komende legislatuur”, zei de rode Oude Hertog. De oranje en rode prinsen en prinsessen knikten vrolijk mee. De andere ridders die verkozen waren, maar niet mee mochten regeren, zaten op de bank. Dat is nu eenmaal zo maar elk ideetje of mogelijke verbetering werd weggegromd door de rode Oude Hertog, onder geknik van de oranje en rode prinsjes en prinsesjes. Dat was niet zo flink…

De burgers vonden dat niet eerlijk, zij moesten flink werken voor hun stadstolcentjes te kunnen neerleggen. De andere ridders wilden meer ruimte geven aan de stem van de burgers. Niet enkel om de zes jaar maar ook bij belangrijke veranderingen binnen en buiten de stadsmuren! 

De groene ridderorde liet het niet aan hun hartje komen en vocht terug met allerlei flinke termen zoals burgerpanels, een democratieplan en het maken van de burgers tot co-producenten van lokaal beleid. Ook zou het meerjarenbeleid en de centen die eraan vast geklonken waren mee door de burgers actiever bepaald worden. In een verre kerker zat ze opgesloten,de participatieprinses, en die zou de groene ridder naar de stad aan de Dijle halen mocht hij het beleid mee kunnen bepalen.

Vijf lange jaren gingen verder voorbij en de rode Oude Hertog schoof een troonopvolger naar voor. Tijd voor de burgers om te kiezen. De ene ridderorde haalde al wat meer stemmetjes dan de andere maar uiteindelijk werd het de rode Jonge Hertog die koos voor zijn oranje vriendjes en jawel, de groene ridderorde. De zon bonk op hun harnas van burgerzin en vlijt! Nu zou alles voor de burgers eens flink veranderen.

Helaas, pindakaas, de participatieprinses werd nooit opgehaald. Te ver voor het elektrische paard van onze held. De planning voor het democratieplan is opgegeten door de kat. Lokaal beleid hoeft niet door burgers geproduceerd te worden. Die hebben het al druk genoeg met centjes te produceren, zodat de hogere belastingen en taksen betaald kunnen worden. Toch fijn dat de Jonge Hertog daar aan denkt, maar zeg nu zelf, wat zijn 50 gouden dukaten meer voor een mooie en dure stad zoals zij die aan de Dijle ligt. 

Wij zijn verkozen, jullie, de burgers, hebben gesproken en wij besturen, besturen, besturen ons lekker rot de komende legislatuur”, zei de rode Jonge Hertog. De oranje en rode prinsen en prinsessen knikten jolig mee en nu ook vrolijk de groene prinsen en prinsessen. Zij zaten nu ook naast de rode Jonge Hertog en vonden het goed zo.

Alhoewel, ik lieg, en das niet zo mooi van mij als bard. De rode Jonge Hertog wil graag zwemmen in openlucht. De keuze is simpel, een zwemkom met palm of eentje met bank.

Er is een burgerpanel, voor de wijk Vaartkom. Van de 14 burgers die er hun zegje mogen doen, zijn er 2 burgers die er ook daadwerkelijk wonen, de 12 anderen mogen beslissen over wat er niet in hun wijk, maar die van de Vaartkommers gebeurd. Als dat geen participeren is! Andere wijk eerst! 

Maar hoho, dit groepje is maar ééntje van de negen ‘experten’ die mee kiezen en een stem hebben. Zo is het gewicht al even verwaterd als de plek waar de zwemkom komt te liggen. Participeren is goed, beheren van de uitkomst is beter.

Zo is de jonge Hertog zeker dat hij zal kunnen zwemmen, niet gehinderd door de traantjes van de particpatieprinses, eenzaam in haar torentje in de verre kerker, hopend op een andere ridderorde uit de stad aan de Dijle om haar te komen redden…

Leuven ontvangt 345.000 euro voor stadsvernieuwingsproject

Elk jaar in december maakt minister van Stedenbeleid Bart Somers bekend welke stadsvernieuwingsprojecten geselecteerd zijn voor subsidies. Het gaat zowel om projectsubsidies als thematische stadsvernieuwingssubsidies. In totaal wordt net geen 9 miljoen euro besteed aan 7 projecten. Leuven behoort dit jaar tot de geselecteerden.

Pas sinds drie jaar krijgen thematische stadsvernieuwingsprojecten ondersteuning van Vlaanderen. Dit geeft steden de kans om projecten op te zetten rond een thema waarop zij vandaag nog geen afdoende antwoord hebben. Minister Somers koos als thema voor 2020 ‘data-gedreven digitalisering en transformatie’. Bart Somers: “De coronacrisis heeft het belang van digitalisering op scherp gesteld. Deze Vlaamse regering investeert dan ook massaal in digitale oplossingen voor maatschappelijke en economische uitdagingen. Als steden klaar willen zijn voor de toekomst, dan moeten ze durven innoveren en out-of-the box denken. Leuven heeft dat goed begrepen.”

“In september is onze stad nog door de Europese Commissie gekozen tot Europese Hoofdstad van de Innovatie 2020, en dat was duidelijk heel terecht. Met dit nieuwe project dat nu ook erkenning en ondersteuning krijgt uit Vlaanderen, zet Leuven zich opnieuw in de kijker als een stad die digitalisering omarmt”, aldus Open Vld gemeenteraadslid Lien Degol.

Leuven wil met dit project in kaart brengen welke lokale bedrijvigheid precies nodig is in de stad en de omliggende regio om een gezonde mix van hoog-, midden- en laaggeschoolde werkgelegenheid te verzekeren. Met behulp van een tool die continu wordt aangepast, helpt de stad bovendien met de ruimtelijke ordening: weinig hinderlijke bedrijven geïntegreerd in de stad, grootschalige en meer hinderlijke bedrijven op bedrijventerreinen. Voor dit project investeert Vlaanderen 345.000 euro in Leuven.

Eén van de voorbeelden aangehaald in het project betreft het gebied Parkveld in Heverlee dat aansluit bij de ambachtelijke zone en het researchpark. “Dat is geen onomstreden gebied”, aldus Open Vld gemeenteraadslid Alexandra Roumans. “Naast de invulling voor lokale bedrijven heeft Parkveld ook een zekere natuurwaarde en een functie als open ruimte die niet mag miskend worden. Via de tool die de stad door deze Vlaamse ondersteuning kan lanceren, kan dit allemaal perfect in kaart worden gebracht om zo tot de juiste beslissing te komen. Want meten is weten”, besluit Roumans.

Open Vld Leuven vraagt extra aandacht voor mensen met een beperking

Vandaag (3 december) is het internationale dag voor mensen met een beperking. Er leven ongeveer een miljard mensen met een beperking, soms klein, soms alles verstorend. Soms aangeboren, soms door een stom ongeval en soms door een zware ziekte veroorzaakt. Open Vld Leuven wil hier vandaag even extra bij stilstaan, net omdat stilstaan nog te vaak een reden is waarom mensen met een beperking te weinig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Mobiliteit is in heel veel grote steden, waaronder Leuven, nog te vaak een probleem. “Het nemen van het openbaar vervoer is vaak een calvarietocht. Stoepen zijn, of in een slechte staat of dienen als fietsparking, waardoor er geen doorkomen aan is”, zo zegt bestuurslid van Open Vld Leuven Tom Goossens.

Ook worden nog te vaak worden de regels voor Universeel Design niet gerespecteerd (dat zijn de regels die ervoor zorgen dat het ook voor mensen met een beperking makkelijk is om zich te verplaatsten). Met onze fractie zullen we er blijven over waken dat alle nieuwe projecten qua gebouwen maar ook in de openbare ruimte voldoen aan dit concept”, zo zegt gemeenteraadslid voor Open Vld Lien Degol. “Wanneer je naar de stad komt, moeten gebouwen, stoepen en pleinen gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Een vanzelfsprekendheid zou je denken, maar in realiteit is dit vaak niet het geval. Dit is dan ook de reden waarom we hier als fractie blijven op hameren”, zo vult gemeenteraadslid Alexandra Roumans aan.

Daarnaast kan aandacht voor deze principes de stad ook wat geld besparen. “Door reeds vanaf het begin deze principes toe te passen, blijft de financiële impact beperkt en worden hoge kosten voor aanpassingen vermeden”, aldus Tom Goossens.

Als partij willen we ervoor zorgen dat mensen met een beperking, die het vaak al moeilijk genoeg hebben, ook kunnen genieten van onze prachtige stad zonder zich zorgen te maken hoe/waar ze ergens kunnen geraken.

Innovatie Uber Alles?

Open Vld Leuven hekelt reacties stadsbestuur op komst Uber.

Op 25 september werd Leuven verkozen als Europese innovatiehoofdstad. De reactie van het Leuvense stadsbestuur op de komst van het deelrittenplatform Uber naar Leuven getuigt niet van een grote innovatieve spirit, zo concludeert Open Vld Leuven. Ze roepen daarom het stadsbestuur op om met een open geest naar de toekomst te kijken.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Uber komt naar Leuven, met hun innovatieve platform kunnen individuen en bedrijven personen vervoeren doorheen de stad, een systeem dat reeds talloze jaren in grootsteden over heel de wereld succesvol blijkt. Dankzij het Vlaamse Taxidecreet wordt de markt vrijgemaakt voor nieuwe spelers op deze markt. ‘Het beschermen van bepaalde sectoren houdt concurrentie en innovatie tegen’, zo klinkt het bij de Leuvense liberalen, die teleurgesteld reageren op de houding van het stadsbestuur.

Het Leuvense stadsbestuur is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat om een paar bevoorrechte spelers speciale privileges toe te kennen, er is reeds een beschermingsmechanisme in voege dat bestaande bedrijven beschermt en nieuwe spelers moet buitenhouden. De klassieke argumenten die de stad aanhaalt mogen ook direct op stal, er komen namelijk geen cowboys op de weg. Er is nog steeds een vergunning vereist voor elke individuele chauffeur om zijn rijvaardigheid en dergelijke aan te tonen.

De maatregelen die de stad nu wenst te nemen om de taxisector te steunen zijn dan ook een achterhoedegevecht van de 20e eeuw. Er wordt onder andere gesproken over een kwaliteitslabel, maar ook Uber heeft een rating systeem dat ervoor zorgt dat ritten veilig en betrouwbaar zijn. Open Vld roept dan ook het stadsbestuur op om het geweer van schouder te wisselen en in te zetten op een gelijk en correct speelveld voor alle spelers, oud en nieuw.

“In plaats van deze innovatieve platformen te verwelkomen, trekt het stadsbestuur de protectionistische handrem aan door bepaalde sectoren een hand boven het hoofd te houden. Als een speler een betere en goedkopere dienst kan aanbieden dan worden alle Leuvenaars daar beter van”, aldus gemeenteraadslid Alexandra Roumans.

“De stad moet voor zichzelf de keuze maken aan wiens kant ze staat, die van de burger of die van de taxisector. De klassieke taxisector toont zich zelfverzekerd, de Leuvense inwoner zal zelf wel uitmaken welke speler het best inspeelt op zijn noden.” gaat Roumans verder.

Open Vld Leuven bezorgd over renovatie Leuvens stadhuis

Open Vld Leuven vraagt aan het Leuvense schepencollege om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van het Leuvense stadhuis, dit na aanpassing het financieringsmechanisme op Vlaams niveau.

Enige tijd geleden kondigde het Leuvense stadsbestuur een grote en imposante renovatie aan van het bekend stadhuis van Leuven. Het stadhuis moet een een ‘open huis’ voor Leuvenaars en bezoekers worden waarbij de bnnentuin een groen en vrij toegangkelijk rustpunt middenin de stad moet worden. Samen met de Ladeuze bibliotheek en de Leuvense kathedraal is het stadhuis met zijn talloze details een van de bekendste trekpleisters van onze Dijlestad.

Er is in Vlaanderen een lange wachtlijst voor dergelijke renovaties. Om deze wachtlijst weg te werken besliste de Vlaamse regering, onder bevoegdheid van Minister Diependaele (N-VA), om een tijdelijke schorsing in te voeren van nieuwe dossiers en om eerst dus enkel nog lopende dossiers te behandelen. En wat blijkt nu? Het Leuvense stadhuis staat niet eens op die wachtlijst van lopende dossiers.

Voor de renovatie van het stadhuis zou de stad initieel 16 miljoen bijdragen, en nog eens 3 miljoen euro zou door de Vlaamse Regering worden voorzien. Maar dat komt dus op de helling. Is het dan game over voor het Leuvense Stadhuis?

Niet automatisch, aldus gemeenteraadslid en fractieleider voor Open Vld Alexandra Roumans: “Na wat onderzoek blijkt dat Minister Diependaele plant om tijdens de schorsing wel nog via ‘thematische oproepen’ specifieke dossiers op te nemen voor renovaties. Ik wil dan ook ten stelligste aan het stadsbestuur vragen om dit dossier van dichtbij op te volgen omdat de renovatie van ons mooie stadhuis anders op de lange baan dreigt te schuiven. De plannen voor de nieuwe invullig van het stadhuis zien er alvast geweldig uit, dus hopelijk kunnen we daar tegen 2027, wanneer de einde van de werken is gepland, allemaal van genieten!”