Alexandra Roumans vraagt stand van zaken Leuvens Oekraïne-plan

Fractievoorzitter Alexandra Roumans (Open Vld) vraagt op de volgende commissie algemene coördinatie van de Leuvense gemeenteraad (22 maart 2022) de burgemeester naar de plannen van de stad om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Roumans, die de commissie voorzit, legt uit: “De beelden van de oorlog in Oekraïne grijpen iedereen naar de keel. Het indrukwekkende moment vorige donderdag op de Grote Markt was daar het bewijs van. Na de woorden is het ook tijd voor daden. We moeten als verantwoordelijke politici samen bekijken welke acties we kunnen ondernemen.”

Vanuit de Vlaamse Regering wordt al de nodige steun aangeboden. Zo is er 1000 euro per opvangplaats die het lokaal bestuur kan organiseren. Het is niet onmogelijk dat Leuven, met haar internationaal profiel en de reeds aanwezige Oekraïense gemeenschap (die toch wel behoorlijk groot is), een aantrekkingspool wordt voor vluchtelingen uit het land dat nu lijdt onder de agressie van Poetin.

Roumans: “Als stad die zelf meermaals het slachtoffer was van een verwoestende oorlog hebben we een historische verantwoordelijkheid om solidariteit te tonen. Dit is een thema dat alle vrijheidslievende partijen moet verbinden, dus ik wil graag dat de burgemeester met alle fracties in de gemeenteraad overlegt zodat er een breed draagvlak kan ontstaan voor een Leuvens Oekraïne-plan. Zo kunnen we goede ideeën samenbrengen.

Naast opvang op korte termijn, zullen er ook snel noden ontstaan op het vlak van onderwijs, (psychologische) zorg en huisvesting. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben ook onmiddellijk toegang tot onze arbeidsmarkt. Roumans: “Ik wil graag van het stadsbestuur weten hoe zij de impact op dit moment zien en welke acties op korte en langere termijn op de rails kunnen worden gezet.”

Mo-Plage, het nieuwe Versailles aan de Dijle

De kogel is door de kerk. Mo-Plage en bijhorend zwemding komt naar de Vaartkom. We noemen het nog even zwemding want het ging van bad naar kom, nu naar vijver en wie weet tussen nu en 2023 wat er nog allemaal zal veranderen om het er toch maar door te sleuren.

Wat wel al stevig veranderde is de prijs. Van 5 miljoen euro naar 11 en nu naar 12,3 miljoen euro. Het kan dus blijkbaar niet op als het op de centen aankomt. Nu, dat de Vaartkom een renovatie verdient is niet meer dan logisch. De geschiedenis en bestemming van de Vaart zelf is veranderd. Dat er dus flinke werken staan te gebeuren, met respect voor de eigenheid van de Kom, staat buiten kijf. De prijs daarentegen is wel een discussie waard.

Er wordt ons veel beloofd in de vrijgegeven video en dito statements maar er is wel al meteen een grote verkiezingsbelofte gesneuveld namelijk de burgerparticipatie. Het burgerpanel had geen veto, was samengesteld uit Leuvenaars van uit de hele stad en er waren dus 2 bewoners van het eigenlijke stadsdeel betrokken… Zo verdund de stad dus de stem van de bewoners. Door de eigenlijke bewoners geen meerderheid te geven in het panel kan tegenspraak geen stokken in de wielen steken.

Toen de bewoners naar de gemeenteraad kwamen om een vraag te stellen gaf de Zonneprins niet thuis. Ontwijkende antwoorden en steeds schermend met die geweldige burgerparticipatie werd de echte burgerparticipatie, gesteund door meer dan 800 handtekeningen van tafel geveegd. De oude Zonnekoning zal wel best tevreden zijn van zijn poulain.

Er zijn een aantal participatietijgers in de gemeenteraad die zich graag profileren met grote holle woorden om de schijn hoog te houden terwijl de modale Leuvenaar duidelijk de luchtkastelen ziet die worden voorgespiegeld.

Over die kastelen gesproken, Versailles is gebouwd op een moeras, dan zal een zwemding op een vervuild kanaal ook wel lukken voor deze meerderheid.

Tekst door Tom Goosens, bestuurslid Open Vld Leuven

 

Actieplan studentenhuisvesting horizon 2030 hoogst noodzakelijk

Leuven bereidt zich volop voor op de meer dan 60.000 studenten die binnenkort weer onze stad doen opleven. Een groot deel daarvan moet op zoek naar een kot en dat bezorgt hen nu al kopzorgen. De studenten zijn niet alleen, ook de druk op de Leuvense woningmarkt is gigantisch. Al meer dan 10 jaar waarschuwt Open Vld Leuven dat alle registers moeten worden opengetrokken om voldoende huisvesting voor studenten te kunnen voorzien, maar buiten enkele onderzoeks- en evaluatiebeloftes lijkt het stil bij het stadsbestuur. Open Vld roept op om een visie 2030 te ontwikkelen en daaraan het vergunningenbeleid aan te passen.

De krantentitels slaan volop alarm, wie nu nog een kot wil vinden in Leuven is er aan voor de moeite. Een trend die we al jaren zagen aankomen, eerst door langere studietrajecten en ondertussen door een groeiend aantal jongeren. Open Vld Leuven geeft al meer dan 10 jaar in haar programma aan dat de stad heel duidelijk de hefbomen die ze heeft moet benutten. “Deze keer komen heel veel elementen samen waar we al lang voor waarschuwen”, geeft gemeenteraadslid Alexandra Roumans aan. “Een langer studietraject en een stijgend aantal jongeren op studentenleeftijd zorgt voor een ware schaarste op de kotenmarkt. Dit duwt dan ook nog eens op de gewone woningmarkt, waardoor het onaantrekkelijk wordt om woningen met studentenkoten terug beschikbaar te maken voor de reguliere markt. Gevolg van al deze elementen, moeilijk te vinden dure koten en een woningmarkt met stilaan hallucinante prijzen.”

De afgelopen 10 jaar riep Open Vld al op om plaats voor studentendorpen te voorzien op de campussen buiten het centrum, zodat het stijgend aantal studenten kon opgevangen worden. Alexandra Roumans; “Wij vragen de stad om zo snel mogelijk een evaluatie van de markt te maken en hiermee een visienota 2030 op te stellen met enkele concrete voorstellen onder meer voor een sterke bijsturing van het vergunningenbeleid. De demografische cijfers zijn duidelijk; tegen 2030 komen er 18% meer 18-jarigen. Onze fantastische universiteit trekt ook meer en meer internationale studenten aan. Het is nu of nooit om actie te ondernemen!” Gemeenteraadslid Lien Degol vult nog aan; “Het is ook heel belangrijk dat stad Leuven in harmonie samenleeft met haar studenten. Concreet vragen we ook om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om gemixte projecten op te starten, waar reguliere woningen, sociale woningen en studentenhuisvesting kan gecombineerd worden. Voor al deze woonvormen is er een grote schaarste. Heel belangrijk is ook om oog te hebben voor een goeie inplanting van deze projecten. Laat ons ook lessen trekken uit het verleden en zorg dat de gebouwen makkelijk aanpasbaar zijn aan de evoluties van het moment.”.

Concreet vraag Open Vld Leuven dat het stadsbestuur uiterlijk op de gemeenteraad van januari 2022 met een visienota 2030 komt en een herziening van haar vergunningenbeleid voor woningen ter goedkeuring voorlegt om de nood aan al dan niet tijdelijke woningen voor iedereen in te kunnen vullen. Vergeet niet dat onze grondwet expliciet het recht op een behoorlijke huisvesting vermeldt, het is aan de stad om hierin haar deel te doen.

QR codes voor Straatnaamborden

Gisteren stelde onze gemeenteraadsleden Lien & Alexandra op de commissie cultuur voor om op de Leuvense straatnaamborden QR codes aan te brengen. 

Wie de code scant met zijn smartphone, krijgt informatie over de geschiedenis van de straat en de herkomst van de naam. Dit kan leuk zijn voor toeristen, passanten en zelfs inwoners van de straat, te meer omdat verschillende van onze straten verwijzen naar bekende Leuvenaars die een verschil hebben gemaakt. Zo maken we ook het erfgoed van onze stad weer wat meer toegangkelijk! 

Het voorstel werd alvast positief onthaald door het stadsbestuur, en de opties worden bekeken. We houden jullie alvast op de hoogte!

Open Vld Leuven: Stijgend aantal elektrische wagens vraagt om meer laadpalen

Het tijdperk van elektrische auto’s staat voor de (garage)deur!

Niet alleen eigenaars van bedrijfswagens zullen overschakelen naar elektrische wagens, maar ook meer en meer particulieren maken de overstap naar een elektrisch voertuig dankzij een grotere keuze bij de autofabrikanten. Die stijgende vraag gaat dan ook hand in hand met de vraag naar extra laadpalen. Oppositiepartij Open Vld Leuven vraagt daarom naar de plannen van de stad i.v.m. de laadpaleninfrastructuur in Leuven.

 We kunnen elektrisch rijden natuurlijk alleen maar aanmoedigen. Maar daarom zullen er in de toekomst veel meer laadpalen nodig zijn”, aldus Open Vld-gemeenteraadslid Alexandra Roumans. “Niet elke verplaatsing kan met het openbaar vervoer, fiets of te voet gebeuren. De elektrische wagen kan dan een prima alternatief zijn, maar dan moeten er natuurlijk genoeg laadpalen zijn.”

Bart Somers gaf alvast de aanzet door versneld een paar maatregelen uit te voeren. Maar er zal meer nodig zijn. “Vooral in dichtbevolkte gebieden zoals steden zullen er veel extra laadpalen nodig zijn”, zo zegt gemeenteraadslid Lien Degol. “Dat is niet alleen het geval voor mensen die wonen in een appartement, maar ook voor zij die wonen in rijhuizen. Niet iedereen heeft een garage en veel bewoners zijn genoodzaakt hun auto’s te parkeren en op te laden op straat.”

Daarom vraagt Open Vld Leuven een dynamische aanpak voor de uitbreiding van het aantal laadpalen. Er moet niet gekozen worden om pas laadpalen te zetten als er aanvraag is, maar er moet proactief gepland worden. De partij stelde daarom reeds op de verschillende commissies de vraag naar een concreet plan van aanpak (zoals bijvoorbeeld bij het her-aanleggen van straten nu al rekening te houden met de verwachte nood aan laadpalen).

Op dit moment zijn er succesvolle projecten lopende in Londen, waarbij de laadpalen zijn verwerkt in de lantaarnpalen. Dit vermijdt kabels over de grond en maakt efficiënt gebruik van reeds bestaande architectuur. Ideaal voor de straten in de woonwijken buiten het centrum. Voor het centrum zijn er ook oplossingen te vinden. Zo stelt de Nederlandse firma Streetplug ondergrondse laadpunten voor. Deze zijn mooi ingewerkt in de stoep en de bestrating. Ideaal voor de historische binnenstad en geen belemmeringen op het voetpad.

En in Nederland worden in sommige steden in het voetpad kabelgoten aangelegd. Zo kan de burger zijn auto opladen met energie van zijn eigen zonne-panelen. Hij moet enkel zorgen voor een kabel, die dan mooi is weggewerkt in de kabelgoot. Simpel en snel te implementeren.

Dit is opnieuw een kans voor Leuven om haar imago als innovatieve stad te bevestigen”, zo zegt Roumans. “We hopen dan ook dat de stad een (elektrische) versnelling hoger schakelt en plant voor de toekomstige vraag naar laadpalen en onze voorstellen ter harte neemt.”

Open Vld Leuven: vaccinatiecentrum Brabanthal moet officiële reservelijst van QVAX gebruiken.

Gemeenteraadsleden Alexandra Roumans en Lien Degol (Open Vld Leuven) vragen dat het vaccinatiecentrum Brabanthal in Leuven instapt in het systeem QVAX zodat alle Leuvenaars een gelijke kans hebben om snel gevaccineerd te worden.

Vanaf dinsdag 13 april gebruiken 36 vaccinatiecentra in Vlaanderen het onlinesysteem QVAX om je in te schrijven op de reservelijst voor vaccinatie. Dat kende vorige week een stormloop van geïnteresseerde burgers. Roumans & Degol: “Leuven gebruikt een eigen reservelijst, maar het is niet echt duidelijk wie er op deze lijst staat. QVAX volgt de nationaal afgesproken vaccinatiestrategie. Iedereen moet een gelijke kans hebben om snel gevaccineerd te worden.”

Bij QVAX worden de mensen op de reservelijst de dag zelf via sms opgeroepen in dalende leeftijd, zoals voorzien in de vaccinatieplanning, en dus niet op basis van wie zich eerst heeft ingeschreven. Het belangrijkste doel van deze reservelijst is om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren door geen vaccins verloren te laten gaan. Iedere dag zijn er immers mensen die niet komen opdagen of niet zijn ingegaan op een uitdaging. Duizenden mensen hebben zich vorige week ingeschreven op lijst van QVAX en van zodra het systeem aan snelheid wint kan er nog efficiënter gevaccineerd worden.

Gemeenteraadslid Lien Degol vroeg eerder al op de commissie om meer duidelijkheid over de reservelijst die de Brabanthal gebruikt. De toelichting vanuit de meerderheid was uiterst beperkt. De overschotten in Leuven zouden nu nog te beperkt zijn voor een intensief gebruik van de reservelijst, maar binnenkort komt de algemene bevolking aan de beurt en zal het vaccinatietempo worden opgedreven. Fractieleider Alexandra Roumans: “Daarom is het nu belangrijk om snel in te stappen in het systeem, zodat het goed kan proefdraaien.”

Open Vld Leuven over relanceplan: “Het mag gerust wat meer zijn”

Op vrijdag stelde Stad Leuven haar relanceplan voor de handel & horeca voor. Open Vld Leuven is in eerste instantie blij dat het plan er is, maar mist toch nog enkele zaken, zoals bijvoorbeeld de aanpak rond leegstand.

Het relanceplan dat de stad voorlegde kan op onze steun rekenen en het komt zeker geen dag te vroeg”, zo zegt gemeenteraadslid Alexandra Roumans. “Maar toch missen we nog enkele zaken, zoals bijvoorbeeld de aanpak van leegstand. Dat is echt belangrijk als we Leuven na de crisis opnieuw aantrekkelijk willen maken voor zowel toeristen als Leuvenaars.” Een stad met veel lege panden, is immers een stad zonder beleving en het volstaat niet om een paar pop-up etalages te maken. Al heeft het stadsbestuur al verschillende malen aangeven werk te maken van die leegstand, is het volgens de Leuvense liberalen een gemiste kans om dit ook mee te nemen in het relanceplan.

Vragen bij concrete maatregelen

Daarnaast stelt de oppositiepartij zich ook vragen bij enkele concrete maatregelen in het plan. De horeca zal een opleiding krijgen om op een corona-veilige manier te heropenen, nochtans heeft de Leuvense horeca bij de vorige heropening bewezen dat ze verantwoordelijk zijn en hebben ze alles toen zeer goed georganiseerd. Schepen Johan Geleyns merkte zelf op dat het belangrijk is om de ondernemers ondernemend te laten zijn en hen aan het roer te laten staan. Daarom ziet Open Vld Leuven niet direct nood aan die extra opleidingen.

De klankbordgroep ‘de raad van 100’ is voor de liberalen een goed initiatief dat er al lang moest zijn. “Maar de term ‘klankbord’ lijkt ons meer iets waar je iets kan vertellen, zonder dat je ook daadwerkelijk gehoord wordt”, aldus gemeenteraadslid Lien Degol. “Daarom willen we aan het stadsbestuur vragen echt concreet met aan de slag te gaan met wat er hier wordt besproken zodat beleid specifieker op de noden van onze handel & horeca kan worden afgestemd.”

Ten slotte stelt Open Vld zich vragen bij de samenwerking met Graydon en Proximus om een beter beeld te krijgen van de handel in Leuven. Steven Vermoere, bestuurslid bij Open Vld & lid van het centrummanagement, vindt dit niet echt een nieuwe ondersteuning. “De beslissing van samenwerking werd in het centrummanagement 2 jaar geleden al genomen, dus vóór de corona crisis. Dit is gewoon de voortzetting van het huidige beleid en kan mijns inziens dus niet gezien worden als een extra steun aan de handel.”

Constructief meedenken 

Ondanks de vele vragen waarmee de oppositiepartij blijft zitten, wenst ze zich wel constructief op te stellen: “We kijken ernaar uit om in de komende weken meer details over het plan te krijgen. Eén ding is zeker: we willen allemaal vooruit en daarom zullen we constructief blijven meewerken om zo Leuven en haar handelaars zo goed mogelijk uit de crisis te laten herrijzen!”, aldus Roumans.

Samenvatting Gemeenteraad 29 maart 2021

Wij hadden gisteren de gemeenteraad van maart. We willen u even informeren over onze aandachtspunten en opmerkingen over de behandelde punten van de zitting.

Onze eerste tussenkomst gaat over het aansluiten bij Safercities. Dit netwerk wil zorgen dat jongeren kunnen signaleren waar ze zich in de stad onveilig voelen of plekken aanduiden waar ze het leuk en veilig vinden. We kwamen hier maandag al even in de pers met ons voorstel. U vindt het artikel hier.

De gemeenteraad keurde unaniem het toetreden tot dit platform goed en de burgemeester en bevoegd schepen Corneille zullen dit verder uitwerken in een breder kader.

Ik ben enorm blij dat we met de hele gemeenteraad dit voorstel steunen. Het is al een eerste stap richting een volledig veilig Leuven voor iedereen. Ook zeer blij om te horen dat er aan een breder plan tegen geweld op meisjes en vrouwen wordt gewerkt, daar zullen wij alvast constructief aan meewerken”, aldus Alexandra Roumans.

Het volgende punt waar we tussen kwamen ging over het reglement betreffende de toegang tot de C3-zone Burchtstraat en Spaanse Kroon. We keuren dit mee goed maar we vragen wel dat er een vlotte procedure komt voor zorgverstrekkers (automatische toekenning) en de pakjesdiensten. We zullen hier verder rond werken in de commissie.

Het voorstel van meneer Debyser rond het extra aanduiden van de “boetevalstrikken” rond de ANPR-camera’s en vooral de aanduiding van de boete gevoelige plaatsen kan op onze steun rekenen. Zeker het evaluatieluik en het bijsturen van het beleid hiervan vindt onze fractie belangrijk. Wij steunen dus het voorstel maar wel met het oog op de verkeersveiligheid zodat die gehandhaafd blijft.

Aanpassing van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken: het afleveren van een rijbewijs in bankkaartmodel wordt vrijgesteld van belasting indien het rijbewijs omwille van medische redenen wordt aangevraagd. Hier zijn we natuurlijk voor!

Er werden ook enkele nieuwe straatnamen goedgekeurd. Hier vroegen we om in de de toekomst ook zeker de Leuvense Isala van Diest (eerste Belgische vrouwelijke arts!) mee te nemen als kanshebber bij nieuwe straatnamen en/of pleinen. Blijkbaar was het even tussen de mazen van ons net gevallen, want dit is al het geval en we zullen dus binnenkort al kunnen afspreken op het Isala van Diest plein op de Hertogensite. 

Ook over mobiliteitsplan voor Wilsele-Dorp hadden we een aantal opmerkingen.We stellen ons toch veel vragen over het parkeerplan, zowel voor de buurt als voor de mensen die naar Leuven komen om te werken. Er wordt aangegeven dat er best wat woningen zonder garage zijn, waardoor de parkeerdruk gevoelig zou verhogen. We zijn heel blij met de verhoogde mogelijkheden rond deelwagens, maar eerst de shift en dan doorgedreven aanpassingen.

Hebben jullie nog vragen/opmerkingen? Laat het ons zeker weten (klik hier voor alle contactinfo).

Open Vld Leuven vraagt deelname aan Safercities

Op de komende gemeenteraad (maandag 29 maart) zal Open Vld Leuven de Stad vragen om deel te nemen aan Safercities, een interactief platform dat tot doel heeft de veiligheid van jongeren en vrouwen op straat te verhogen.

Het tragische nieuws van Sarah Everard in London doet ook bij ons opnieuw het debat rond veiligheid op straat aanwakkeren. Daarom vraagt Open Vld Leuven de stad deel te nemen aan Safercities, een initiatief van Plan International waar jongeren kunnen aangeven waar ze zich al dan niet veilig voelen in de stad.

Het digitale platform laat Leuvenaars toe de openbare plaatsen waar ze zich ongemakkelijk, bang of net gelukkig en veilig voelen te identificeren en te delen. Via een interactieve kaart kunnen ze locaties toevoegen waardoor de échte verhalen van jongeren zichtbaar worden voor de buitenwereld. Door middel van dit initiatief krijgen we dus zeer bruikbare informatie over welke factoren belangrijk zijn om te komen tot een veiligere publieke ruimte, en dat op een bottom-up manier. Bovendien is het ook belangrijk dat jongeren de plekken waar ze zich wel goed en veilig voelen in de spotlight kunnen zetten.

Hoewel Leuven een redelijk veilige stad is, horen we toch vaak dat er enkele pijnpunten zijn. Omdat de overlast vaak niet zo erg is dat er naar de politie gegaan wordt, zou de deelname aan Safercities handig kunnen zijn om erger te voorkomen. Via dit drempelverlagend platform kunnen Leuvenaars perfect aangeven waar ze zich al dan (on)veilig voelen, en zo kan de politie daarop inspelen”, aldus gemeenteraadslid Alexandra Roumans (Open Vld Leuven).

Het platform wordt in België al gebruikt in Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi.

Hoe de Groene Ridder de draak steekt met de Participatieprinses

Een Leuvens stadssprookje…

Er was eens, in een nog niet zo ver verleden, een groene ridder die het participeren hoog in het vaandel droeg. Die zag hoe de bestuurders van de fiere stad, vanuit hun rood-bruine 

Stadskantoor, het ene na het andere besluit namen zonder inspraak of samenwerking van haar burgers. Een knipje hier, een lusje daar, alles gebeurde met veel bravoure vanuit de toren maar vaak met bitter weinig animo naar wat de burger er van vond. 

Wij zijn verkozen, jullie, de burgers, hebben gesproken en wij besturen, besturen, besturen ons lekker rot de komende legislatuur”, zei de rode Oude Hertog. De oranje en rode prinsen en prinsessen knikten vrolijk mee. De andere ridders die verkozen waren, maar niet mee mochten regeren, zaten op de bank. Dat is nu eenmaal zo maar elk ideetje of mogelijke verbetering werd weggegromd door de rode Oude Hertog, onder geknik van de oranje en rode prinsjes en prinsesjes. Dat was niet zo flink…

De burgers vonden dat niet eerlijk, zij moesten flink werken voor hun stadstolcentjes te kunnen neerleggen. De andere ridders wilden meer ruimte geven aan de stem van de burgers. Niet enkel om de zes jaar maar ook bij belangrijke veranderingen binnen en buiten de stadsmuren! 

De groene ridderorde liet het niet aan hun hartje komen en vocht terug met allerlei flinke termen zoals burgerpanels, een democratieplan en het maken van de burgers tot co-producenten van lokaal beleid. Ook zou het meerjarenbeleid en de centen die eraan vast geklonken waren mee door de burgers actiever bepaald worden. In een verre kerker zat ze opgesloten,de participatieprinses, en die zou de groene ridder naar de stad aan de Dijle halen mocht hij het beleid mee kunnen bepalen.

Vijf lange jaren gingen verder voorbij en de rode Oude Hertog schoof een troonopvolger naar voor. Tijd voor de burgers om te kiezen. De ene ridderorde haalde al wat meer stemmetjes dan de andere maar uiteindelijk werd het de rode Jonge Hertog die koos voor zijn oranje vriendjes en jawel, de groene ridderorde. De zon bonk op hun harnas van burgerzin en vlijt! Nu zou alles voor de burgers eens flink veranderen.

Helaas, pindakaas, de participatieprinses werd nooit opgehaald. Te ver voor het elektrische paard van onze held. De planning voor het democratieplan is opgegeten door de kat. Lokaal beleid hoeft niet door burgers geproduceerd te worden. Die hebben het al druk genoeg met centjes te produceren, zodat de hogere belastingen en taksen betaald kunnen worden. Toch fijn dat de Jonge Hertog daar aan denkt, maar zeg nu zelf, wat zijn 50 gouden dukaten meer voor een mooie en dure stad zoals zij die aan de Dijle ligt. 

Wij zijn verkozen, jullie, de burgers, hebben gesproken en wij besturen, besturen, besturen ons lekker rot de komende legislatuur”, zei de rode Jonge Hertog. De oranje en rode prinsen en prinsessen knikten jolig mee en nu ook vrolijk de groene prinsen en prinsessen. Zij zaten nu ook naast de rode Jonge Hertog en vonden het goed zo.

Alhoewel, ik lieg, en das niet zo mooi van mij als bard. De rode Jonge Hertog wil graag zwemmen in openlucht. De keuze is simpel, een zwemkom met palm of eentje met bank.

Er is een burgerpanel, voor de wijk Vaartkom. Van de 14 burgers die er hun zegje mogen doen, zijn er 2 burgers die er ook daadwerkelijk wonen, de 12 anderen mogen beslissen over wat er niet in hun wijk, maar die van de Vaartkommers gebeurd. Als dat geen participeren is! Andere wijk eerst! 

Maar hoho, dit groepje is maar ééntje van de negen ‘experten’ die mee kiezen en een stem hebben. Zo is het gewicht al even verwaterd als de plek waar de zwemkom komt te liggen. Participeren is goed, beheren van de uitkomst is beter.

Zo is de jonge Hertog zeker dat hij zal kunnen zwemmen, niet gehinderd door de traantjes van de particpatieprinses, eenzaam in haar torentje in de verre kerker, hopend op een andere ridderorde uit de stad aan de Dijle om haar te komen redden…