Mo-Plage, het nieuwe Versailles aan de Dijle

De kogel is door de kerk. Mo-Plage en bijhorend zwemding komt naar de Vaartkom. We noemen het nog even zwemding want het ging van bad naar kom, nu naar vijver en wie weet tussen nu en 2023 wat er nog allemaal zal veranderen om het er toch maar door te sleuren.

Wat wel al stevig veranderde is de prijs. Van 5 miljoen euro naar 11 en nu naar 12,3 miljoen euro. Het kan dus blijkbaar niet op als het op de centen aankomt. Nu, dat de Vaartkom een renovatie verdient is niet meer dan logisch. De geschiedenis en bestemming van de Vaart zelf is veranderd. Dat er dus flinke werken staan te gebeuren, met respect voor de eigenheid van de Kom, staat buiten kijf. De prijs daarentegen is wel een discussie waard.

Er wordt ons veel beloofd in de vrijgegeven video en dito statements maar er is wel al meteen een grote verkiezingsbelofte gesneuveld namelijk de burgerparticipatie. Het burgerpanel had geen veto, was samengesteld uit Leuvenaars van uit de hele stad en er waren dus 2 bewoners van het eigenlijke stadsdeel betrokken… Zo verdund de stad dus de stem van de bewoners. Door de eigenlijke bewoners geen meerderheid te geven in het panel kan tegenspraak geen stokken in de wielen steken.

Toen de bewoners naar de gemeenteraad kwamen om een vraag te stellen gaf de Zonneprins niet thuis. Ontwijkende antwoorden en steeds schermend met die geweldige burgerparticipatie werd de echte burgerparticipatie, gesteund door meer dan 800 handtekeningen van tafel geveegd. De oude Zonnekoning zal wel best tevreden zijn van zijn poulain.

Er zijn een aantal participatietijgers in de gemeenteraad die zich graag profileren met grote holle woorden om de schijn hoog te houden terwijl de modale Leuvenaar duidelijk de luchtkastelen ziet die worden voorgespiegeld.

Over die kastelen gesproken, Versailles is gebouwd op een moeras, dan zal een zwemding op een vervuild kanaal ook wel lukken voor deze meerderheid.

Tekst door Tom Goosens, bestuurslid Open Vld Leuven