Open Vld Leuven bezorgd over renovatie Leuvens stadhuis

Open Vld Leuven vraagt aan het Leuvense schepencollege om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van het Leuvense stadhuis, dit na aanpassing het financieringsmechanisme op Vlaams niveau.

Enige tijd geleden kondigde het Leuvense stadsbestuur een grote en imposante renovatie aan van het bekend stadhuis van Leuven. Het stadhuis moet een een ‘open huis’ voor Leuvenaars en bezoekers worden waarbij de bnnentuin een groen en vrij toegangkelijk rustpunt middenin de stad moet worden. Samen met de Ladeuze bibliotheek en de Leuvense kathedraal is het stadhuis met zijn talloze details een van de bekendste trekpleisters van onze Dijlestad.

Er is in Vlaanderen een lange wachtlijst voor dergelijke renovaties. Om deze wachtlijst weg te werken besliste de Vlaamse regering, onder bevoegdheid van Minister Diependaele (N-VA), om een tijdelijke schorsing in te voeren van nieuwe dossiers en om eerst dus enkel nog lopende dossiers te behandelen. En wat blijkt nu? Het Leuvense stadhuis staat niet eens op die wachtlijst van lopende dossiers.

Voor de renovatie van het stadhuis zou de stad initieel 16 miljoen bijdragen, en nog eens 3 miljoen euro zou door de Vlaamse Regering worden voorzien. Maar dat komt dus op de helling. Is het dan game over voor het Leuvense Stadhuis?

Niet automatisch, aldus gemeenteraadslid en fractieleider voor Open Vld Alexandra Roumans: “Na wat onderzoek blijkt dat Minister Diependaele plant om tijdens de schorsing wel nog via ‘thematische oproepen’ specifieke dossiers op te nemen voor renovaties. Ik wil dan ook ten stelligste aan het stadsbestuur vragen om dit dossier van dichtbij op te volgen omdat de renovatie van ons mooie stadhuis anders op de lange baan dreigt te schuiven. De plannen voor de nieuwe invullig van het stadhuis zien er alvast geweldig uit, dus hopelijk kunnen we daar tegen 2027, wanneer de einde van de werken is gepland, allemaal van genieten!”