Stad en OCMW hebben in juni met de karwats een Zorgbedrijf willen oprichten dat van start moet gaan op 1 januari 2016. Vandaag blijkt dat er enorme problemen zijn met deze geforceerde operatie. Zelfs in die mate dat intern bezwaar werd aangetekend bij de hogere overheid tegen de beslissing tot oprichting van een zorgbedrijf. Deze beslissing is dan ook meteen geschorst voor minstens 100 dagen.

Men dient te weten dat de oprichting van een Zorgbedrijf een enorme administratieve en organisatorische operatie betreft waarbij zo maar even 1000 personeelsleden en budgetten van honderden miljoenen euros zijn gemoeid. Bovendien betekent het mogelijks samenvoegen van Stad en OCMW dat men van 2 naar 1 instelling gaat waarbij dubbele kosten worden bespaard die aan méér sociaal beleid kunnen worden besteedt.

Hier in Leuven gaat men van 2 naar … 3 instellingen: de Stad, het restant OCMW én een Zorgbedrijf met een grote meerkost als gevolg. Dus niet meer maar mogelijks minder geld voor sociaal beleid.

Op juridisch en proceduraal vlak zijn er grote problemen gerezen, enkele voorbeelden:

 • De beslissing werd genomen zonder het verplicht visum van de Financieel Beheerder en zonder dat OCMW en Gemeenteraad over de nodige en verplichte informatie beschikten
 • Onroerende goederen, personeel, contracten en diensten worden overgedragen, ondermeer zonder waardebepaling noch inschatting van statutaire en contractuele gevolgen, wat wettelijk niet kan gezien het Zorgbedrijf geen rechtsopvolger is van het OCMW en dus diverse aparte procedures moeten doorlopen worden
 • De wet op de privacy wordt met de voeten getreden omdat het Zorgbedrijf geen toegang heeft tot het Rijksregister en geen computerprogrammas mag delen met het restant van het OCMW
 • De statutaire situatie en rechten van honderden personeelsleden kunnen in gevaar komen omdat de wettelijke procedures niet werden gerespecteerd. Ondertussen heeft de OCMW-raad onder druk van Open Vld de personeelsbeslissingen ingetrokken zonder aan te geven welke procedures dan wel zullen worden gevolgd. Een knap staaltje van “goed bestuur”.

Op financieel vlak ontstaat er een enorme meerkost, enkele voorbeelden:

 • Het OCMW verliest zeker 3 miljoen euro aan pensioensubsidies in 2016 en 2017
 • Het Zorgbedrijf verliest mogelijks miljoenen euros subsidies van hogere overheden omdat het geen rechtsopvolger is van het OCMW, 1/3 van de middelen zijn deze subsidies
 • Het Zorgbedrijf moet BTW rekenen voor de diensten die zij voor het OCMW gaat leveren wat de kost meteen met 21% verhoogt
 • Talloze openbare aanbestedingen dienen opnieuw te worden gedaan, om noch niet te spreken van schadeclaims van bedrijven die lopende contracten verbroken zien
 • Alle werfreserves van personeel vervallen met als gevolg dat al die procedures herdaan moeten worden met een grote organisatorische en financiële kost
 • Het Zorgbedrijf krijgt een eigen branding met een eerste geraamde kost van 150.000 euros ( U leest het goed ! ). Plus advokaatskosten die nu al over de 30.000 euros lopen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het OCMW deze kosten draagt voor een andere, nog niet bestaande, instelling wat wettelijk gewoon niet kan op het eigen budget.
 • Men gaat van 2 naar 3 instellingen met aparte en ontdubbeling van diensten in plaats van samenvoeging… dus opnieuw meerkosten ipv minderkosten door samenvoeging van diensten zoals financiële, klusjes, personeelsdiensten

Conclusie: het Zorgbedrijf Leuven is onwettelijk, kost miljoenen euros meer, en van een beter sociaal beleid … geen spoor. En vooral honderden personeelsleden in de onzekerheid omdat alvast zeker is dat het Zorgbedrijf niet van start kan op 1 januari 2016.