/Wijgmaal en Wilsele

Alles over Wijgmaal & Wilsele

Heeft u een suggestie of opmerking over Wijgmaal of Wilsele ?

[show-team category=’contact-wijgmaal-wilsele’ layout=’grid’ style=’img-square,text-left,img-left,1-column’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,email,telephone,name’ img=’100,100′]

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht

Alle nieuws over Wijgmaal en Wilsele

Tijd voor concrete maatregelen die wonen betaalbaar maken in Leuven

Vorige week werd op initiatief van Rik Daems het decreet goedgekeurd dat toelaat aan de steden en gemeenten om kortingen en vrijstellingen te geven op de eigen gemeentelijke OV – opcentiemen Onroerende Voorheffing ( zie […]

toegestane afwijkingen bouwvoorschriften voor bouwpromotoren enkel nog in functie van betaalbaar wonen

Wie niet bebouwbare grond bezit waarop door een planwijziging plots toch woningen, kantoren of andere gebouwen ­mogen worden neergezet, moet  een heffing betalen op die door de overheid ge­creëerde meerwaarde, zogenaamde planbaten.

Een gelijkaardige heffing op […]

geen rem op de uitgavendrift van deze coalitie

Gisteren werd door Belfius de vergelijkende studie voorgesteld die Leuven vergelijkt met de andere centrumsteden. Opmerkelijke cijfers vallen meteen op:

  • Leuven is een rijke stad en int via personenbelastingen en onroerende voorheffing automatisch  16,5 miljoen € meer […]

Open Vld vordert publiek debat over het Circulatieplan

Het Circulatieplan blijft controverse opwekken door verschillende interpretaties inzake bereikbaarheid en leefbaarheid van de Stad. En steevast wordt een ernstig, open en publiek debat hierover door het College weggewuifd ( cfr de recente vraag van Raadslid Ponsaerts […]

Geen politiek gespin maar klaarheid

De implementatie van een nieuw verkeerscirculatieplan is een belangrijke ingreep. Er zijn ontegensprekelijk voorstanders van dit plan, maar er blijven heel wat vragen en vormen van wrevel en ongenoegen. Wij willen tevens  benadrukken dat het […]

geen publieke middelen voor promotie zittende meerderheid

Een omzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur legt spelregels op inzake gebruik van publieke middelen om de burger  te informeren over de activiteiten van het Stadsbestuur. En misbruiken in verkiezingstijd te voorkomen.

“zonder daarom […]

erfgoedverordening om waardevolle panden te redden

43 % van de gebouwen van de Leuvense binnenstad is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, terwijl wij op heel ons grondgebied nauwelijks 250 beschermde monumenten hebben Mechelen heeft meer dan het dubbel. […]

Leuven digitaler, brengt de stad dichter bij de burger

We moeten het warm water niet opnieuw uitvinden en we mogen soms als stad ook niet te trots zijn om te leren van anderen.

Onlangs was ik in Kortrijk en het eerste wat  mij opviel, als […]

Tussenkomsten & vragen in de gemeenteraad

Commissie Leefmilieu, Openbaar Groen, Begraafplaatsen en Stadsreiniging 10/02/2015: Tussenkomst omtrent de oprichting van een beheercommissie Begraafplaatsen

De beheercommissie Begraafplaatsen zal een lange termijn-plan ontwikkelen voor het beleid rond begraafplaatsen (ligging, waardevolle graven en tombes inventariseren, teorisme en erfgoed, toegankelijkheid, …).

Een van de plannen is het voorzien van QR-codes, zodat iedereen met een […]

Gemeenteraad 26/01/2015 Agendapunt: Screening verzekeringsdekking- en contracten stad en OCMW Leuven

Open Vld Leuven heeft in de Raad van Bestuur van de VZW Brabanthal vastgesteld dat het gebouw in sommige gevallen niet verzekerd is, waardoor de stad, en dus de Leuvense burger,  voor de volledige kosten […]

Commissie Sport, Handel en Landbouw 21/05/2015: Vragen bij aanpassing bestaand reglement op leegstand winkelpanden

De commissie besprak het aangepaste reglement op de leegstand van winkelpanden.

Hieruit werd duidelijk dat de winkelpanden onder de 5 are niet aanzien worden als bedrijfspanden maar als ‘woningen’ die geregeld worden via het grond- en […]

Commissie Sport, Handel en Landbouw 21/01/2015: Mondelinge vragen over nieuwe Tofsport-Sponsorreglement

De commissie besprak het nieuwe Tofsport-sponsorreglement waarin subsidies aan sportclubs en individuele atleten zijn voorzien.

Vragen van Sabine Bovend’aerde :

  • Hoeveel vertegenwoordigers heeft elk van de 5 clubs die partner zijn in het Tofsportplatform?
  • De atleet die in […]

[show-team orderby=’rand’ category=’wijgmaal-wilsele’ layout=’pager’ style=’img-square,text-left,thumbs-below,img-left’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,email,telephone,name’]