Straat-, wegen- of andere infrastructuurwerken in een stedelijke omgeving hebben vaak voor gevolg dat inwoners voor een bepaalde tijd geen toegang hebben tot hun garage of garagebox. 

De betrokken inwoner moet dan maar, tegen geldende tarieven, elders in de straat parkeren. Niettemin moet de betrokken inwoner wel gelijktijdig ook betalen voor zijn garage die hij niet kan gebruiken wegens werken.

“Het lijkt maar billijk dat indien een garage onbereikbaar wordt door werken, dat de betrokken inwoner voor de duur van de werken vrij kan parkeren elders op straat in zijn buurt “stelt Rik Daems “betalen én voor een onbereikbare  garage én voor een plaats op straat is gewoon niet fair, en met deze kleine geste kan de stad alvast eens positief uit de hoek komen inzake mobiliteit “besluit Rik Daems.