“Na meer dan 20 jaar trouwe dienst ontvingen maar liefst 11 Leuvense jeugdverenigingen vorige week hun “ontslagbrief” van de stad, een kille mededeling; zonder overleg of verdere informatie.”

Financiële aderlating

“Vorige week ontvingen 11 Leuvense jeugdverenigingen een brief van de stad die aankondigde dat geen enkele jeugdvereniging nog papierophalingen mag organiseren, met ingang van 1 januari 2014. Door dit korte, laattijdige briefje ligt het leven in deze Leuvense verenigingen even stil, na meer dan 20 jaar trouwe dienst mogen zij hun maandelijkse werkactiviteit niet meer organiseren. Deze kille mededeling, typeert de manier waarop het stadsbestuur beslissingen neemt: zonder overleg en inspraak. Deze brief voelt dan ook aan als een harde “ontslagbrief”, stelt Nico Vidal, oud-scouts en ondervoorzitter van Open Vld Leuven.”

Feit is dat het zonder deze noodzakelijke extra inkomsten, het heel moeilijk wordt om een degelijke jeugdwerking te organiseren, vooral omdat het de jeugdverenigingen hun sterkte is dat ze zo laagdrempelig zijn door het lage inschrijvings- en kampgeld . Niemand wordt uitgesloten en het is betaalbaar voor iedereen. Het is zeer moeilijk om bovenop de reeds drukke activiteitenagenda van deze verenigingen een alternatief te vinden dat deze inkomsten kan vervangen. Het wegvallen van deze werkactiviteit betekend dan ook een flinke financiële aderlating, die een bres slaat in de boekhouding variërend de tussen € 5000 en € 10.000 per jeugdwerking op jaarbasis. Een subsidie waarvoor hard gewerkt werd, ook het educatieve aspect valt weg, namelijk jongeren bewust maken dat niets gratis is in deze wereld, dat ze zelf de handen uit de mouwen dienen te steken om iets te bereiken of te verwezenlijken. Maar bovenal was dit een ideale manier om niet altijd weer sponsoring te moeten vragen bij leden,ouders en sympathisanten.

Sociale aspect valt weg

“Niet alleen vele activiteiten dreigen weg te vallen, maar ook de sociale betrokkenheid valt weg. Kenmerkend voor de organisatie van een papierslag is de samenwerking tussen oud-scouts, oud-leiding, leiding en leden. Deze samenwerking is onvervangbaar en bepalend voor de sfeer en de werking van de vereniging. Het is ook een manier om de buurt te leren kennen, om buren te ontmoeten en hen te helpen. Voor vele ouderen was dit een vorm van sociaal contact, menig maal werd het papier zelfs binnen opgehaald en ontstond er een leuke babbel. Niet alleen de jeugdverenigingen, maar ook deze mensen staan nu in de kou”,vult Vidal verder aan.”

 Alternatieven mee uitwerken

“Helaas zijn besparingen in deze tijd een noodzaak voor de stad, maar moet dit dan ten koste van de jeugd? Men spreekt over een besparing van € 175.000 op jaarbasis, moeten de stadsdiensten dan niet betaald worden of verdienen deze mensen dan zo slecht hun boterham? de verloop van papier brengt trouwens ook geld in het laadje van de stad, volgens de begroting zelfs een dikke € 400.000 in 2014. We hopen dat de stad in dialoog gaat met de jeugdverenigingen en alternatieven mee uitwerkt.

Zo zouden de jeugdverenigingen kunnen ingezet worden tijdens allerlei evenementen van de stad, denk maar aan de herdenkingen rond WO I volgend jaar, bij Leuven in Scène, de Zomer van Leuven,… of bij het bedelen van het stadsmagazine Mozaïek. Op die manier kunnen deze verenigingen verder blijven bestaan en moet het geld niet elders, vooral bij de leden en hun ouders, gezocht worden. Er moet naar een win-win situatie gezocht worden ter ondersteuning van de jeugdverenigingen, want de jeugd, dat is de toekomst, besluit Vidal.”