Zonder een dienstbare en goede politiedienst is vrijheid een illusie.

  • Daarom wil Open VLD extra agenten aanwerven en de bureaucratie bij de politiedienst terugdringen
  • Minder bureauwerk en meer buurtpatrouilles, ook in de deelgemeenten. Zo is de politie altijd in de buurt en aanspreekbaar. 
  • De eerstvolgende 50 ambtenaren die met pensioen gaan, worden vervangen door 50 agenten. Dat zijn 4 extra buurtpatrouilles die dag en nacht onze gemeente veilig houden.
  • circulatieplan ingrijpend aanpassen om verkeer terug vlot te krijgen binnen een verkeersluw kader
  • Dierenwelzijn, omdat dieren ook belangrijk zijn