Leuven heeft de laatste twintig jaar een enorme metamorfose ondergaan. Er werd op diverse plaatsen razendsnel gebouwd, voor sommigen zelfs iets teveel! Maar hoe hard het ging met bv. de stationsomgeving en de Vaartkom des te moeilijker het verliep met de Hertogensite.

Reeds in 2001 organiseerde de KULeuven een beperkte wedstrijd voor de herbestemming van de Sint-Pieter/Sint-Raphaelsite. Na de wedstrijd van toen werd het masterplan met de Stad en De Lijn gefinetuned tot een basis voor een RUP.
Om diverse redenen, maar vooral omdat het ontwerp-proces onvoldoende werd gekoppeld aan debat en reflectie, bleef het project lang ter plaatse trappelen. Het plan had onvoldoende maturiteit en kwaliteit en vertoonde heel wat hiaten op gebied van erfgoed, duurzaamheid, mobiliteit, groeninplanting… Ondertussen werden de Barbarasite en het Janseniushof van de Hertogensite losgekoppeld.

Een paar jaar terug heeft de stad een stap teruggezet en abstractie gemaakt van het eerste plan. De stad nam eindelijk terug plaats achter het stuur en definieerde doelstellingen en randvoorwaarden, wat na heel wat studiewerk met diverse partners en een gedoseerd participatief project resulteerde in een definitief masterplan eind 2014.

We zijn verheugd dat het voorlopige RUP nu aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Als dit een bewijs is dat er eindelijk schot in de zaak zit zijn wij zelfs tevreden. Geef toe, dit amalgaam aan in mekaar verstrengelde gebouwen, dit eiland van meer dan zes ha in het hart van onze stad, de plaats waar onze stad is ontstaan en gegroeid, is nu nog steeds een stadskanker van het ergste allooi. We kunnen niet spreken over een revalorisatie van de benedenstad als deze site niet snel en grondig wordt aangepakt.

Het duurt allemaal zo lang, zelfs onze burgemeester heeft ooit zijn politieke toekomst gekoppeld aan het verdwijnen van de ‘gele olifant’.

Het zal een wereld van verschil maken als deze site een degelijke invulling krijgt. Aan de rand van de stad zijn er heel wat projecten met succes gerealiseerd, maar het stadshart blijft verweesd achter, het lijkt wel een gebombardeerde oorlogszone!

Laat het vooruitgaan!

Is het masterplan en het RUP ideaal? Op alles kunnen er wel bedenkingen worden geformuleerd. I.p.v. twee auditoria er drie bewaren? De verpleegsterschool niet opofferen voor een betere mobiliteit, de hoogbouw in het midden van het terrein minder hoog maken… men kan er over discussiëren. Maar wij hopen dat het dossier niet weer geblokkeerd wordt, het zou echt zonde zijn!

Podiumkunstenzaal hoort thuis in de benedenstad!

Wat wel verassend is, is het feit dat het stadsbestuur een plan A en B heeft met en zonder de podiumkunstenzaal. Men beweert dat men alle voorbereidingen zal treffen voor de realisatie van deze zaal, maar dat men een volgend college niet wil opzadelen met de realisatie ervan. Over de locatie van deze zaal is er reeds heel wat te doen geweest. Voor de versterking van het imago en het prestige van de benedenstad zou een als landmark fungerend architectonisch pareltje zeker niet misstaan.

Ook moet je er rekening mee houden dat er in de omgeving reeds heel wat culturele infrastructuur bestaat. Ik denk aan de Predikherenkerk, het Augustinessenklooster met de Romaanse Poort.
Zo krijg je een culturele cluster, vergelijkbaar met de Bijlokesite in Gent.

En is het dwaas om te dromen van een belevingscentrum, of museum rond de zorg op de plaats waar bijna duizend jaar terug reeds zorg werd verstrekt. Leuven is toch het zorgcentrum bij uitstek. Kun je, je een betere locatie indenken voor de verzameling van HISTARUZ als het Augustinessenklooster, toch beter dan het Vesaliusinstituut?

Sommigen willen ook nog een fikse uitbreiding van het handelsaanbod aan de kant van de Brusselsestraat. Je kunt je de vraag stellen, in tijden van een ommekeer in de kleinhandel o.a. via e-commerce, of dit wel realistisch is. We evolueren naar een ander soort van handel en een andere beleving. In Nederland o.a. streeft men naar een concentratie en verkleining van het kernwinkelgebied om zo de leegstand te reduceren.

Wat dan ook, laat er ons aan beginnen. Het heeft lang genoeg geduurd.

Luc Ponsaerts
Gemeenteraadslid Open-Vld
18/08/2016