De beheercommissie Begraafplaatsen zal een lange termijn-plan ontwikkelen voor het beleid rond begraafplaatsen (ligging, waardevolle graven en tombes inventariseren, teorisme en erfgoed, toegankelijkheid, …).

Een van de plannen is het voorzien van QR-codes, zodat iedereen met een smartphone de historiek van een graf of tombe kan opzoeken

Tussenkomst Sabine Bovend’aerde:

Via QR-codes kan men met zijn GSM de historiek van een graf of een tombe opzoeken.  Mag ik hieruit begrijpen dat de historisch waardevolle graven en tombes op een website zullen staan en deze ook als toeristisch erfgoed zullen gepromoot worden zoals reeds meermaals gevraagd werd door Nico Vidal, de ondervoorzitter van Open Vld Leuven?  Het betreft immers de laatste rustplaats van mensen die een belangrijke rol in en voor onze stad hebben gespeeld en dit mag zeker bij de Leuvenaars maar ook bij de toeristen meer in de spotlight gezet worden.

Antwoord Schepen Fannes en administratie :

Er bestaat eigenlijk al een website over deze graven en tombes maar deze is bij bijna niemand bekend.  De bedoeling is inderdaad om ze via de website beter bekend te maken en als historische waardevol erfgoed te promoten.  Hiervoor zal samen met een aantal personeelsleden van de diensten Communicatie, Monumentenzorg, Toerisme en de Erfgoedcel, die ook deel uitmaken van de beheercommissie Begraafplaatsen, een strategie/plan uitgewerkt worden.