Afgelopen dinsdag slaakte schepen Mohamed Ridouani een vreugdekreet via twitter :

 

60% is inderdaad ‘geslaagd met voldoening’ maar de goed-nieuws-show die later op de dag door het stadsbestuur werd uitgestuurd naar de pers deed bij de Leuvense liberalen toch wel de wenkbrauwen fronsen.  Over die andere 40% werd immers met geen woord gerept.

De volgende dagen werd het zelfs nog erger en lazen we dat de burgemeester op vragen van de pers over bv. de massale vlucht van dertigers uit de stad (bijna 45 % verlaat de stad, d.i. het hoogste percentage van de 13 centrumsteden) had geantwoord dat deze cijfers zwaar gerelativeerd moesten worden.  Ook het feit dat Leuven nog steeds erg slecht scoort op het vlak van informatie aan de burger over door de stad genomen beslissingen is blijkbaar nog steeds niet doorgedrongen (11de plaats, enkel Roeselare en Antwerpen doen nog slechter).  Nochtans heeft dit gebrek aan informatie en inspraak al pijnlijke gevolgen gehad in een recent verleden, met name de bijna 3 miljoen euro Vlaamse subsidies voor stadsvernieuwing die Leuven in december nog misliep voor het project aan de Vaartkom.

Sabine Bovend’aerde, gemeenteraadslid : “Een struisvogel zou trots zijn op de manier waarop het stadsbestuur voor de zoveelste editie op rij haar kop weer in het zand steekt en opnieuw geen lessen trekt uit de pijnpunten die deze barometer aangeeft”.

Open Vld Leuven zal dan ook op de gemeenteraad van 23 maart vragen dat het stadsbestuur in de commissies de resultaten van de stadsmonitor uitgebreid en objectief analyseert en verwacht op de gemeenteraad van mei, waar de meerjarenplanning wordt toegelicht, ook concrete maatregelen en voorstellen om er voor te zorgen dat Leuven in de volgende editie van de Stadsmonitor voor alle indicatoren een goede score behaalt.