We zijn er ons misschien niet meer van bewust, omwille van de gewenning, maar  het stadhuis is erfgoed van wereldniveau! Ons internationaal uithangbord, het icoon van de stad! Onze absolute trots! Sinds 2009, na de verhuis van de stadsdiensten, is het wat stil geworden rond het stadhuis.

Het kreeg een  gedeeltelijke invulling kant Muntstraat met het Radiohuis. Er bleef een ceremoniële en politieke invulling, maar vele lokalen staan leeg.

Een gebouw van dit kaliber dient een speciale, wervende en kwaliteitsvolle invulling te krijgen!

Toegegeven er bestaat  sinds geruime tijd een werkgroep rond de herbestemming van het stadhuis, de bevindingen  resulteerden in een conceptnota. Het is de bedoeling om een bezoekerscentrum te realiseren dat niet alleen als vertrekpunt  voor de toerist fungeert maar ook een infopunt wordt voor  student en  Leuvenaar. Het zal niet alleen verwijzen naar de geschiedenis van de stad maar ook naar de toekomst.Her en der duiken er evenwel  allerlei ideeën op die haaks staan op datgene dat reeds werd uitgewerkt en gerealiseerd.

Momenteel is het stadhuis, onze toeristische parel, slechts zeer beperkt open voor toeristen. Eénmaal per dag om 15 uur voor een dertigtal personen of op afspraak!

We vragen  dat het stadhuis meer zou worden ingeschakeld in de toeristische promotie en  de bezoekmomenten  zouden worden uitgebreid.

Wil men Leuven, één van de vijf  Vlaamse kunststeden, laten uitgroeien tot een aantrekkelijke toeristische bestemming dan is er  nog veel werk aan de winkel.  Leuven heeft nog meerdere toeristische highlights nodig.

In het te vernieuwen toeristisch strategisch plan moet de herbestemming van het stadhuis op de eerste plaats komen.

Het stadsbestuur moet over de partijgrenzen heen alle hens aan dek zetten om de herbestemming van het stadhuis te laten erkennen door Toerisme Vlaanderen   als een toeristisch hefboomproject om zo de nodige subsidies niet te mislopen. Voorts moet het publiek debat rond de herbestemming  van het stadhuis worden aangewakkerd zodanig dat misverstanden qua invulling worden vermeden.

De interesse   bij de Leuvenaar moet  worden geprikkeld door diverse acties en kleine tentoonstellingen!

Wij vragen ook om bij de begrotingscontrole van mei aanstaande het nodige budget te voorzien  om het project verder op te starten.

Namens Open Vld

Gemeenteraadslid

LUC PONSAERTS

0477 66 29 37