Er is heel wat te doen over het parkje aan de Albert-Woutersstraat in Wilsele dat sedert lang in gebruik is door buurtbewoners. En onderhouden wordt door de stad. Dit werd reeds een hele tijd geleden aangekaart.

Een bouwaanvraag op deze grond heeft , zeer terecht en begrijpelijk , heel wat losgemaakt in de buurt. En wellicht met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht vallen diverse partijen over elkaars voeten om toch maar op een goed blaadje te staan met de buurt.

“De buurt stelt terecht dat het best is dat dit pleintje blijvend kan gebruikt blijven door de buurt.”, stelt Rik Daems. “En hier heb je een klassiek geval van algemeen belang versus privaateigendom waar een stadsbestuur zorgvuldig moet mee omspringen .“

Voor Open Vld Leuven is privaateigendom bijzonder belangrijk waar niet licht mee omgesprongen wordtEn waar de rechten van de eigenaar maximaal moeten gerespecteerd worden. “Wanneer het algemeen belang kan en moet voorgaan, zoals in het geval van het pleintje in Wilsele, dan moet een faire overeenkomst worden gezocht met de eigenaars waar de waarde correct vergoed wordt . En dat kan zeker voor ons in dit geval. ” stelt Rik Daems

Maar er is meer. Open Vld heeft immers reeds bij de begroting 2013 aangekaart dat het met het bestaande budget zowat 30 jaar zou duren om alle bestaande buurtparkjes en pleintjes in goede staat te brengen en/of te houden. Bovendien is het niet zo dat alle Leuvenaars hetzelfde waar voor hun belastinggeld krijgen inzake beschikbaarheid van een leuke gemeenschappelijke leefomgeving.

Iedere Leuvenaar heeft recht op een leuke leefomgeving, zo onder meer door een buurtparkje of pleintje in de direct omgeving. We betalen immers allemaal belastingen. En dus heeft iedereen dezelfde rechten ”stelt Rik Daems.

“Meteen de reden waarom we nogmaals vragen om een masterplan op te maken voor buurtparkjes en pleintjes en de nodige budgetten te voorzien opdat binnen afzienbare iedereen een even leuke buurt kan hebben. ”besluit Rik Daems.