Niet minder dan 40 betrokken sportverenigingen en plaatselijke scholen die gebruik maken van het zwembad worden hierdoor geraakt. Vooral het gebrek aan het aanbieden van een alternatief is voor de sportverenigingen een streep door de rekening. De communicatie verliep mank. De meeste betrokkenen en de lokale bevolking moest het nieuws via de pers vernemen . Op geen enkel ogenblik werd de burger bij de besluitvorming betrokken.

Peggy Vandegaer, de uitbaatster van de cafetaria, die ze onlangs heeft overgenomen, heeft een overeenkomst met de Brouwerij Haacht. Noch de brouwerij, noch zijzelf werden op de hoogte gesteld van de sluiting. ‘De Brouwerij Haacht heeft een aangetekend schrijven verstuurd naar de Stad Leuven, maar ontving nog steeds geen antwoord. ‘Ik heb het nieuws uit de krant moeten halen. Ik verlies mijn inkomen voor een periode van drie maanden en ben zelfs officieel niet op de hoogte gesteld.’ aldus Peggy Vandegaer, een alleenstaande moeder.

Maria Adriaenssens, verantwoordelijke van de zwemclub Newtipo vzw vertelt dat ze elk jaar een standaard brief krijgt waarin de data bevestigd worden waar ze gebruik kunnen maken van het zwembad. Toevallig merkte ze dat het zwembad 3 maanden lang niet ter beschikking stond dit zonder enige vorm van uitleg. Newtipo vzw heeft hierdoor haar lidgelden moeten aanpassen. Zelfde verhaal bij andere sportverenigingen zoals Blauwsport Omnisport die ook voor dezelfde reden hun lidgelden aangepast hebben. Een duidelijke inkomstenverlies voor deze sportverenigingen.

Jeroen Goffin, verantwoordelijke van Sporty heeft geen probleem met de communicatie maar had liever een alternatief aangeboden gekregen van de stad Leuven. Ze werden genoodzaakt hun planning te rekken waardoor ze hun leden 5 zwemweken minder kunnen aanbieden.

Een directrice van een kleuterschool in de buurt klaagt erover dat er voor de kleuters geen alternatief is. De voorziene zwemlessen moeten vervangen worden door andere activiteiten in schoolverband. Zij is eveneens niet te spreken over de communicatie.

‘Het is duidelijk dat de stad Leuven een slordige beslissing heeft genomen en niet goed gecommuniceerd heeft in dit dossier,’ aldus Nico Vidal, ondervoorzitter OpenVLD Leuven en Daniëlle Vanwesenbeeck.

‘Het bestuur onderschat de impact van hun beslissing op de 40 sportverenigingen en scholen die gebruik maken van het zwembad.Ik betreur dat geen enkel alternatief wordt geboden. De timing kon ook anders en de grootgebruikers van het zwembad hadden betrokken moeten geweest zijn in de beslissing: een kwestie van burgerdemocratie’ aldus Vanwesenbeeck : ‘Ik ga met mijn kinderen al 7 jaren zwemmen in Kessel-lo, zowel met de school als met de sportvereniging.Er is om de haverklap iets. Ofwel steken vandalen iets uit, wordt er een verkeerde kraan opengezet (2011), of dienen er regelmatig dringende onderhoudswerken te gebeuren.Ik begrijp dat veiligheid belangrijk is, maar stel vragen bij gans de reeks van onvoorziene omstandigheden. De burgers van Kessel-Lo, de grootste deelgemeente van Leuven, hebben recht op een deftig sportcomplex met een zwembad dat continuïteit biedt aan de verschillende scholen en sportverenigingen’

Nico Vidal : ‘De vraag is wat er met de verkommerde infrastructuur van het zwembadcomplex op termijn gaat gebeuren. De stad dient voor het complex een lange termijn visie te hebben in plaats van steeds aan kunst en vliegwerk te doen door steeds wat pleisters op een steeds groter wordende wonde te kleven.’

Nico Vidal, ondervoorzitter Open VLD Leuven, 0476 64 51 84
Danielle Vanwesenbeeck, Open VLD Leuven, 0473 49 26 40