Persmededelingen

/Persmededelingen

De dolende diplomaat. Wat met zijn standbeeld?

Er roert entwat in het Leuvens (stand)beeldenlandschap. Wandelen langs de Leuvense standbeelden is bladeren  in de rijke geschiedenis en het [...]

Tijd voor concrete maatregelen die wonen betaalbaar maken in Leuven

Vorige week werd op initiatief van Rik Daems het decreet goedgekeurd dat toelaat aan de steden en gemeenten om kortingen [...]

toegestane afwijkingen bouwvoorschriften voor bouwpromotoren enkel nog in functie van betaalbaar wonen

Wie niet bebouwbare grond bezit waarop door een planwijziging plots toch woningen, kantoren of andere gebouwen ­mogen worden neergezet, moet  [...]

Een aantrekkelijke stad is een commerciele stad

Het is goed dat het gecoördineerd politiereglement, wat betreft de  horeca, is geactualiseerd. Dat dit gebeurde in samenspraak met het [...]

geen rem op de uitgavendrift van deze coalitie

Gisteren werd door Belfius de vergelijkende studie voorgesteld die Leuven vergelijkt met de andere centrumsteden. Opmerkelijke cijfers vallen meteen op: [...]

Open Vld vordert publiek debat over het Circulatieplan

Het Circulatieplan blijft controverse opwekken door verschillende interpretaties inzake bereikbaarheid en leefbaarheid van de Stad. En steevast wordt een ernstig, [...]

Geen politiek gespin maar klaarheid

De implementatie van een nieuw verkeerscirculatieplan is een belangrijke ingreep. Er zijn ontegensprekelijk voorstanders van dit plan, maar er blijven [...]

Een buitenkans van formaat

Hoe werken stad en universiteit samen om de zeshonderdste verjaardag van de KU Leuven te vieren? In 2025 viert de [...]

geen publieke middelen voor promotie zittende meerderheid

Een omzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur legt spelregels op inzake gebruik van publieke middelen om de burger [...]

Tof project van de stad op de oude stelplaats van De Lijn

“Winston Churchill zei ooit , it's the duty of the opposition to oppose, maar als het goed is lijkt het me [...]

Is het Pater Damiaanplein lepreus?

Dit plein  behoorde bij de lancering van het verkeerscirculatieplan tot de zogezegde Pleinenroute. Andere  ‘uitverkoren’ pleinen waren  het Hogeschoolplein (waar [...]

erfgoedverordening om waardevolle panden te redden

43 % van de gebouwen van de Leuvense binnenstad is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, terwijl wij [...]