Maak kennis met onze kandidaten

lijst6

Ontdek onze kandidaten

madeinleuven

Goede handel en horeca zijn essentieel voor een aangename stad. Een stad staat of valt ook met haar economisch weefsel.

En Leuven heeft op economisch vlak wellicht het grootste potentieel van alle centrumsteden.

Hoe?

 • Er moet een Autonoom Gemeentebedrijf City Marketing worden opgericht dat op een professionele manier de stad bijstaat in het ontwikkelen van een visie.
 • Die moet van Leuven een top belevingscentrum maken.
 •  veel aanvullende maatregelen nodig op verschillende gebieden.
 • ondersteuning door een centraal ondernemingsloket
 • een realistisch mobiliteitsplan 

Onze andere voorstellen
  

veiligheid

Zonder een dienstbare en goede politiedienst is vrijheid een illusie.  

Daarom wil Open VLD extra agenten aanwerven en de bureaucratie bij de politiedienst terugdringen: Minder bureauwerk en meer buurtpatrouilles, ook in de deelgemeenten. Zo is de politie altijd in de buurt en aanspreekbaar. Want in onze gemeente moet jong en oud zich veilig voelen.

Hoe?

 • De eerstvolgende 50 ambtenaren die met pensioen gaan, worden vervangen door 50 agenten. Dat zijn 4 extra buurtpatrouilles die dag en nacht onze gemeente veilig houden.
 • vlot verkeer: circulatieplan ingrijpend aanpassen om verkeer terug vlot te krijgen binnen een verkeersluw kader
 • Dierenwelzijn, omdat dieren ook belangrijk zijn
Onze andere voorstellen

belastingen

Leuvenaars werken hard voor hun inkomen. Daarom moeten ze ook zelf kunnen bepalen hoe hun verdiende geld wordt besteed.

Open VLD wil een gemeente die alleen geld uitgeeft aan haar kerntaken. Hierdoor kunnen we de belastingen verlagen en hebben Leuvenaren de vrijheid om eigen keuzes te maken.  

Hoe?

 • De personenbelasting wordt verlaagd van 6.7% naar 5,5%. Hiermee bespaart iedere Leuvenaar jaarlijks vele euro’s.
 • De onroerende voorheffing wordt afgeschaft voor senioren met een laag pensioen
 • Taksen en retributies worden bekeken en geschrapt indien ze niet meer relevant zijn.
 • En de randparkings worden gratis, zoals dit reeds in andere steden is.
Onze andere voorstellen

duurzaam-leuven

Leuven is van ons allemaal. Ook voor volgende generaties. Daarom zet Open Vld zich in voor een duurzame gemeente. Duurzaamheid is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook kansen. Zeker voor een innovatieve stad als Leuven.

Hoe?

 • Het wonen kan anders. We moeten andere vormen van wonen ontwikkelen
 • De auto is nog altijd welkom, maar de fiets wordt een belangrijker vervoermiddel
 • De stad moet zelf het goede voorbeeld geven en duurzamer worden, door onder andere het wagenpark te vergroenen
 • De stad moet groener worden, door onder andere meer aandacht voor parken, stadstuinen en daktuinen.
 • Alternatieve bronnen van energiemoeten aangeboord worden
 
Onze andere voorstellen
 

leuvenvooriedereen

Leuven als voorbeeldstad in Vlaanderen voor Integrale Toegankelijkheid!

Anno 2018 is er nog heel veel werk op de plank ligt rond integrale toegankelijkheid. Onze voorstellen zijn van toepassing voor mensen met een beperking, zowel een fysieke als een mentale beperking en hun mantelzorgers. Maar evengoed tellen een heel deel van onze voorstellen en punten ook voor senioren die wat moeilijker ter been zijn als jonge ouders, die toch ook vaak al eens ondervinden dat de Leuvense ondergrond, een grotere uitdaging blijkt te zijn dan gedacht.

Hoe?

 • Realisatie speeltuin voor volwassenen met een mentale beperking
 • Zorgplan zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen verzorgd worden.
 • Betere stalling van fietsen in de stad om geblokkeerde voetpaden te vermijden.
 • Een stoepenplan voor de hele stad met voetpaden die breed genoeg zijn
 • Assistentiehonden worden overal toegelaten en als stad treden we streng op tegen inbreuken waar we kunnen.
Onze voorstellen rond de zorgsector

 

Onze voorstellen voor senioren

stoepen

Het verzorgen van goede stoepen en straten is een kerntaak van de gemeente. De infrastructuur moet immers toegankelijk zijn voor alle weggebruikers.

Dat ziet er niet alleen verzorgd uit, maar bevordert ook de verkeersveiligheid. Open VLD vindt dat de Leuvense straten aan grondig onderhoud toe zijn. Door te investeren houden we Leuven toegankelijk, verzorgd en veilig.

Hoe?

 • Er wordt een ambitieus plan opgesteld en uitgevoerd zodat er een inhaalbeweging gebeurt.
 • Dit moet gebeuren in zowel het centrum als in de deelgemeenten.
 • De heraanleg moet daarbij rekening houden met alle weggebruikers.

singles

Bijna de helft van de Leuvenaren is single. Dat is een grote groep mensen die door de politiek vaak over het hoofd wordt gezien.

Belastingen zijn hoog, maar voor singles vaak extra zwaar. Daarom wil Open VLD het gemeentebeleid beter afstemmen op singles. Zo willen wij dat singles betaalbaar en op maat kunnen wonen. Niemand hoeft voor twee te betalen.

Hoe?

 • De onroerende voorheffing voor singles gaat omlaag
 • woonruimte in de winkelstraten zal toegankelijk worden voor alleenwonenden

wijkbudget

Iedere wijk is anders. Daarom wil Open VLD dat wijken zelf kunnen bepalen hoe de gemeente zich inzet.

De aanleg van een speeltuin, park of extra parkeerruimte? Wij geven Leuvenaren de vrijheid te bepalen hoe de wijk eruit ziet. Zo heeft u inspraak en levert de gemeente beleid op maat. Wie belasting moet betalen, mag immers meebepalen. Dat is wel zo eerlijk.

Hoe?

 • Iedere wijk krijgt jaarlijks €250.000 vrij te besteden. Dat is ruim €117 per Leuvenaar.
 • De wijkbewoners mogen zelf gedeeltelijk bepalen welke aandachtspunten de politie heeft in hun wijk
 • De heraanleg van het openbaar domein gebeurt in samenspraak met alle bewoners
   
   
 

Heeft u een vraag of een opmerking?

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht

Persmededelingen

2303 2018

geen publieke middelen voor promotie zittende meerderheid

Een omzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur legt spelregels op inzake gebruik van publieke middelen om de burger  te informeren over de activiteiten van het Stadsbestuur. En misbruiken in verkiezingstijd te voorkomen.

“zonder daarom […]

403 2018

Tof project van de stad op de oude stelplaats van De Lijn

“Winston Churchill zei ooit , it’s the duty of the opposition to oppose, maar als het goed is lijkt het me niet meer dan fair dat het vanuit de oppositie ook opgemerkt worden”stelt Rik Daems.

Achter de betonnen […]

203 2018

Is het Pater Damiaanplein lepreus?

Dit plein  behoorde bij de lancering van het verkeerscirculatieplan tot de zogezegde Pleinenroute.

Andere  ‘uitverkoren’ pleinen waren  het Hogeschoolplein (waar men blijkbaar wijselijk heeft besloten om een punt  te zetten achter het experiment), het Smoldersplein (dat […]

2702 2018

erfgoedverordening om waardevolle panden te redden

43 % van de gebouwen van de Leuvense binnenstad is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, terwijl wij op heel ons grondgebied nauwelijks 250 beschermde monumenten hebben Mechelen heeft meer dan het dubbel. […]

Nationaal

No feed items found.