De resultaten van de begroting 2016 werden grosso modo voorgesteld tijdens de vorige commissie financiën.

Wat daar vooral bij opviel is dat voor het zoveelste jaar op rij de investeringsbudgetten in grote mate niet werden uitgevoerd. Het betreft letterlijk tientallen miljoenen euros aan werken die van jaar op jaar  worden ingeschreven maar gewoon niet worden uitgevoerd. Vooral opvallend is het hier vooral gaat over het niet uitvoeren van herstellingen aan stoepen en kleine wegenissen.

Dit alles heeft een direkt effect op de begrotingsrsultaten.

De uitgaven zijn lager dan gepland en er worden minder leningen opgenomen waardoor de schuld ogenschijnlijk daalt. Het voorgaand heeft dus weinig of niets te maken met goed financieel beheer, maar alles met het gebrek aan capaciteit om de begroting uit te Voeren.

Indien al deze investeringen die in de begroting werden beloofd, ook effectief werden uitgevoerd dan zou het resultaat eerder erg krap zijn. En dan gaat het hier vooral over werken en herstellingen aan stoepen, kleine wegenissen en andere zaken die het direkte comfort van de Leuvenaar aangaat”, stelt Open Vld fractieleider Rik Daems

Deze begroting is zo’n beetje als een vader die zijn zoon naar een fuif voert en hem dan een biljet van 50 euro geeft met de boodschap <alleen voor te laten zien he fiston, niet om op te doen …> “, grapt Rik Daems. “Alleen is bij dit spel van veel beloven ( in de begroting ) en weinig geven de gewone Leuvenaar de dupe.”, stelt een toch weer wat boze Rik Daems.

Andere zaken die opvielen in de bespreking van het begrotingsresultaat zijn:

  • personeelskosten die van jaar op jaar fors blijven stijgen
  • een zorgbedrijf dat telkens meer kost, en nu al een pak meer dan het ocmw in het verleden
  • massaal veel subsidies voor (bevriende) verenigingen, meer dan 10% van het  budget

Dit alles in beschouwing zou het veel beter zijn om de burger zelf te laten beslissen wat in zijn buurt gebeurt, dan zouden alvast zijn stoepen en fietspaden sneller hersteld zijn.

“De bijkomende centen ( cfr. 100.000 inwoners ) moeten dan weer voor Open Vld dienen om de personenbelasting van 7 naar 5.5 te laten dalen. Dan zijn dat al centen die het stadsbestuur niet kan opdoen aan onnodige meerkosten.” besluit Rik Daems