De beperkte openingsuren van het wijkcommissariaat van de Leuvense politie op de Grote Markt te Leuven kunnen al enige tijd op grote ergernis rekenen van de handel, de horeca, de burger en menig toerist. Ondanks de centrale ligging vlakbij de Tiensestraat met een groot aantal fakbars, de Oude Markt en de meeste winkelstraten kan je na middernacht met klachten over o.a. gauwdiefstallen, geweldplegingen, … immers enkel nog maar terecht bij de politie op de Philipssite, enkele kilometers verder.

Open Vld Leuven klaagde deze wansituatie reeds enkele malen aan, waaronder iets meer dan een jaar geleden toen Luc Ponsaerts er nog op wees dat investeringen in dure extra bewakingscamera’s een ondersteuning en waardevol hulpmiddel zijn maar de visuele waarneembaarheid en directe aanspreekbaarheid niet mogen verdringen.

In december van 2012 vervolgens keurde de gemeenteraad unaniem de vernieuwing van de onthaalloketten in beide commissariaten goed. Hiermee wenste de politie en het stadsbestuur te voldoen aan de kwaliteitsvereisten van een performant politieonthaal met inbegrip van de veiligheid van bezoekers en personeel.

Volgende week dient de gemeenteraad te stemmen over de bekabeling en aansluiting van deze vernieuwde onthaalstructuur op bestaande en nieuwe apparatuur. De loketten zullen hierdoor dus voldoen aan hoge normen die het mogelijk moeten maken om ook tijdens de nacht dienst te doen.

Sabine Bovend’aerde:

“Open Vld Leuven gaat akkoord met al deze investeringen want veiligheid en dienstverlening aan de burger zijn uitermate belangrijk. We merken echter wel op dat deze investeringen dan ook voluit moeten renderen. Volgens ons kan dat door de openingsuren van het wijkcommissariaat in Leuven Centrum terug te verruimen. Wij stellen volgende maandag op de gemeenteraad dan ook voor dat het politiekantoor op de Grote Markt vanaf 1 juli op donderdag, vrijdag en zaterdag terug zal open zijn tussen middernacht en 7 uur ’s ochtends.”