“Open Vld Leuven, wil Leuven laten leven door met een rijdend loket, de stedelijke dienstverlening naar de Leuvenaar te brengen. De Leuvense liberalen pleiten voor de realisatie van een Mobiel Dienstencentrum van de Dienst Burgerzaken, zodat er meer flexibiliteit ontstaat voor de Leuvense burger.”

Burgerzaken, Informatie en Ombudsdienst onder één dak

Open Vld Leuven wil dat de stad haar dienstverlening zo klantgericht mogelijk organiseert en werk maakt van een beter onthaal- en baliebeleid. De openingsuren van het Stadskantoor en van de deelgemeentehuizen zijn niet ruim genoeg en de bereikbaarheid van deze lokaties in niet voor iedereen evident. Daarom stelt Open Vld voor om een Mobiel Dienstencentrum op te richten, hierin kunnen de Dienst Burgerzaken, een Informatie-punt en de Ombudsdienst actief zijn.

Het Mobiel Dienstencentrum kan dienst doen als loket van de Dienst Burgerzaken. Bezoekers moeten er terecht kunnen voor de meeste administratieve zaken die men ook in een vast dienstencentrum kan regelen. Zoals bijvoorbeeld om een reispas of een rijbewijs aan te vragen, een identiteitskaart te vernieuwen, een verhuizing aan te geven, een uittreksel uit het bevolkingsregister, een verblijfsdocument of een volmachtformulier voor de verkiezingen aan te vragen enzovoort.

Er zal ook een Informatie-punt aanwezig zijn in het Mobiel Dienstencentrum. Een medewerker die kan antwoorden op heel wat vragen, bezoekers kan uitleggen hoe een procedure verloopt of welke dienst hen verder kan helpen. Dit Informatie-punt zal via een buurtgerichte werking Leuvenaars informeren over genomen beslissingen, gebeurtenissen en activiteiten. Tevens zal er een computer ter beschikking staan van de inwoners zodat de stedelijke website en allerhande belangrijke informatie (beleidsnota, jaarverslag, persberichten, organisatie inspraakavonden,…) voor iedereen bereikbaar is, vooral voor inwoners die thuis geen internet hebben.

Ook de Leuvense Ombudsdienst kan actief zijn binnen het Mobiel Dienstencentrum. Hier kan men met alle meldingen, suggesties en klachten terecht. De ombudsmedewerker heeft als taak om als onpartijdige instantie (neutrale derde persoon) klachten van individuele burgers tegen de stad en/of één van haar diensten te onderzoeken en helpt bij het formuleren van deze klachten. Door een laagdrempelige aanpak kan deze dienst een oplossing op maat aanbieden voor iedere burger van onze stad.

Gebruiksvriendelijke vrachtwagen

Het Mobiel Dienstencentrum kan ondergebracht worden in een verbouwde vrachtwagen, die op tal van manieren (airco, lift voor mensen in een rolstoel, comfortabele inrichting met wachtbanken, overdekte luifel, uitgerust met bancontact, enz.) aan het gebruiksgemak van de bezoekers en het personeel voldoet. De vrachtwagen kan dagelijks verschillende lokaties in Leuven en haar deelgemeenten aan doen en dank zij de ruimere openingsuren (bijvoorbeeld van 11u tot 19u) optimaal ingezet worden.

De stad dichter bij de burger brengen

“Open Vld Leuven wil de stad zo dicht mogelijk bij de burger brengen. Zo zal het Mobiel Dienstencentrum kunnen ingezet worden aan rust- en verzorgingstehuizen, aan scholen, tijdens markten, aan het station enzovoort. Ideaal voor wie slecht te been is, voor pendelaars, mindervaliden en werkende mensen die moeilijk in een vast dienstencentrum geraken omwille van de beperkte openingstijden. De opties voor het inzetten van een Mobiel Dienstencentrum zijn eindeloos. Deze vrachtwagen kan ook aan de ziekenhuizen geplaatst worden, zodat geboorte aangiftes vlotter kunnen verlopen, haast voor de deur van de materniteit. Senioren en mindervaliden kunnen de vrachtwagen op afroep bestellen, letterlijk voor de deur. Kortom een klantgerichter beleid en een flexibele dienstverlening, dicht bij de burger, maakt van Leuven een stad die leefbaar is voor iedereen!” stelt Nico Vidal, ondervoorzitter van Open Vld Leuven.