Heel wat panden op de Oude Markt staan leeg. Maar ook andere horecawijken en -zaken hebben hun eigen specifieke problemen. Open Vld Leuven pleit daarom voor meer hulp vanuit de stad.

Daarom stellen Sabine Bovend’aerde, gemeenteraadslid, en Steven Vermoere, bestuurslid Centrummanagement voor Open Vld, voor om een horecacoach aan te stellen. Een dergelijke coach bestaat reeds in steden zoals Gent, Brugge en Sint-Niklaas. De Horecacoach is het aanspreekpunt voor de reeds bestaande horecazaken en begeleidt tevens nieuwe starters.

De horeca in Leuven is 1 van de grootste werkgevers van Leuven. Omdat ze ook erg belangrijk is om een stad levendig te houden, moet het stadsbestuur de horeca zo goed mogelijk begeleiden”, zegt Steven Vermoere.
Open Vld wil zelfs nog verder gaan en een echte horecaschepen in het volgende stadsbestuur, zoals we reeds voorgesteld hebben in ons verkiezingsprogramma van 2012”, zegt Sabine Bovend’aerde. “Een horecacoach aanstellen is echter al een eerste stap in de goede richting. De coach kan immers een serieuze meerwaarde zijn voor zowel de horeca als het stadsbestuur. Daarom zullen we binnenkort deze vraag op de gemeenteraad plaatsen.
De twee liberalen roepen ook op om het horecabeleidsplan, waar Open Vld-collega Luc Ponsaerts heel wat werk heeft voor verricht maar dat nu dode letter is, te actualiseren en eindelijk in voege te brengen. Dit moet natuurlijk in samenspraak met de horeca gebeuren.