Open Vld Leuven organiseerde op zondag 11 januari haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op OHL. Gastspreker was Staatssecretaris Bart Tommelein. Nationaal Voorzitter Gwendolyn Rutten en verschillende andere liberale prominenten tekenden present. De talrijke gasten werden verwelkomd door lokaal voorzitter Paul Muylaert en regionaal voorzitter en gemeenteraadslid Sabine Bovend’aerde.

Voor het eerst werden, naast de partijleden, ook de Leuvense burgers en vertegenwoordigers van bedrijven, de horeca en het culturele leven in Leuven uitgenodigd omdat zij volgens de Leuvense liberalen diegenen zijn die “Leuven laten leven “.

De receptie was een schot in de roos. Ruim 300 aanwezigen kwamen het glas heffen op het nieuwe jaar en waren getuige van de onthulling van het nieuwe  logo van de liberale partij “ Leuven Laten Leven “.

In zijn toespraak om de nieuwe lijfspreuk te duiden gaf Rik Daems aan dat het de Leuvenaar zelf is die de stad doet leven.  Het is aan het stadsbestuur  om dit maximaal te stimuleren door een modern en toekomstgericht kader te scheppen.

“ We zijn een kleine fractie maar hebben op twee jaar tijd tientallen projecten en voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd om de stad uit haar oude 20ste-eeuwse logica te halen en de burger te laten deelnemen aan een modern, creatief en eigentijds beleid.” stelde de liberale senator en fractieleider.

“Dit moet bovendien kunnen met minder belastingen. In Leuven betaalt elke burger 1250 euro belastingen per jaar. In de andere centrumsteden slechts 970 euro. Op een stad van 100.000 inwoners vraagt dit bestuur dus zo maar even 28 miljoen euro meer belastingen dan nodig … en voor wat dan nog ?“ aldus nog Rik Daems over zijn stokpaardje, lagere belastingen.

Om Leuven te laten leven werden in de gemeenteraad o.a. voorstellen gedaan om in de stadskern kosteloos WiFi aan te bieden aan de inwoners, de student en de bezoeker, om omstandigheden te creëren voor de totstandkoming van een nieuwe groene stadseconomie, om de onroerende voorheffing af te schaffen in de stadskern voor renovaties door jonge gezinnen of nieuwe handelszaken, om tijdelijke wijkcafés in te richten bij werken, ANPR-camera’s te voorzien aan de invalswegen van de stad voor meer veiligheid, om hop on – hof off shuttles te organiseren vanuit randparkings, of nog … en vooral, om de burger actief bij het beleid te betrekken via een duidelijk participatieproject.

“ Andere centrumsteden zetten niet zelden onze vernieuwende aanpak om in de praktijk. Leuven blijft echter  steken in een < wij weten alles beter > logica, typerend voor het besturen in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw “ aldus de liberalen in koor.

“ Savoir faire> is één zaak, <faire savoir> een andere “ stelde Danielle Vanwesenbeeck, gewezen vrouwelijk onderneemster van het jaar,  tijdens de voorstelling van het nieuwe logo.  Zij vervoegde recent de Leuvense liberale ploeg en zal zich inzetten voor de communicatie, wat meteen bleek op de geslaagde receptie die zij samen met ondervoorzitter Nico Vidal in elkaar stak.

“ De Leuvense bevolking moet ook weten welke nieuwe en creatieve wending wij willen geven aan het stedelijk bestuur en dit in nauwe samenwerking met de Leuvense krachten uit het bedrijfs-, handels- en culturele leven. Dat is waar ik mij  de komende maanden en jaren zal voor inzetten binnen een dynamische en inhoudelijk sterke ploeg “, aldus nog de nieuwe communicatieverantwoordelijke van Open Vld Leuven.

De Leuvense liberalen  sloten  de receptie af met een formele uitnodiging aan iedere Leuvenaar die begaan is met de toekomst van de stad.

 “ Wij steken de hand uit naar elke burger, student, handelaar, … om samen met ons Leuven te Laten Leven. We zullen dit in de komende weken en maanden heel actief vorm geven door naar hen toe te gaan. En laat dit nu net het omgekeerde zijn wat vandaag gebeurt vanuit het stadhuis.  “ besluit Senator en Fractieleider Rik Daems .

Meer info: Rik Daems Fractieleider 0477.19.19.19 / Danielle VanwesenbeeckCommunicatie 0473.49.26.40