Het Brussels gewest wil reeds in 2017 de toegang tot de hoofdstad beperken door het aantal rijstroken van 6 terug te brengen tot 4.

Zowel Voka als Touring bestempelen dit plan als onrealistisch. Vooral omdat er geen enkel valabel alternatief is of wordt voorzien.

Er worden langere ochtendfiles verwacht waardoor de economische en ecologische kost stijgt.
Mensen die in Leuven wonen en in Brussel werken, dreigen het grootste slachtoffer te worden. Er worden immers geen alternatieven zoals randparkings of andere vervoermiddelen voorzien, zelf niet in de toekomst.

Daarom vraagt Rik Daems van Open Vld Leuven dat de gemeenteraad van Leuven zich verzet tegen de aangekondigde plannen van het Brussels Gewest om het aantal rijstroken te verminderen van 6 naar 4.

Rik Daems zal ook de Vlaamse Regering verzoeken om met onmiddellijke ingang alle maatregelen te nemen die de invoering van deze maatregel vermijdt