“Open Vld Leuven wil ook de jeugd laten leven in Leuven en ondersteunt ten volle het initiatief van de Leuvense jeugdbewegingen door middel van een interne inzameling van elektromateriaal.”

Verdwijnen papierslagen

Begin december 2013 ontvingen 11 Leuvense jeugdverenigingen een brief van de stad die aankondigde dat geen enkele jeugdvereniging nog papierophalingen mag organiseren, met ingang van 1 januari 2014. Door dit korte, laattijdige briefje lag het leven in deze Leuvense verenigingen even stil. Na meer dan 20 jaar trouwe dienst mochten zij hun maandelijkse werkactiviteit niet meer organiseren. Deze kille mededeling – zonder overleg en inspraak – voelde dan ook aan als een harde “ontslagbrief”.

Open Vld Leuven heeft zich, samen met andere oppositiepartijen, destijds enorm verzet tegen deze maatregel. Uiteindelijk heeft de stad medio december 2013 een vergadering georganiseerd met de getroffen jeugdverenigingen om te verduidelijken waarom deze maatregel noodzakelijk was. De reden die toen gegeven werd was dat de stad moest besparen en dat wanneer de stad de ophalingen niet zelf organiseerde, er 3 werknemers van de reinigingsdienst diende te worden ontslagen.

Een drogreden zo blijkt nu uit de recente berichtgevingen van de stad : anderhalf jaar later gaat men extra personeel aannemen bij de reinigingsdienst om de stad nog beter te kunnen onderhouden. Open Vld Leuven stelde voor om werknemers te laten afvloeien door vergrijzing – werknemers gaan op pensioen en worden niet vervangen – maar dit viel in dovemansoren bij de meerderheid. De vraag om samen te zitten met de getroffen jeugdverenigingen en alternatieven uit te werken werd gelukkig wel ingewilligd.

Elektroslag

“Open Vld Leuven is dan ook verheugd te kunnen vaststellen dat de stad nieuwe initiatieven die aangereikt worden door de jeugdverenigingen ondersteunt en begeleidt. Ook OpenVLD wil haar steentje bijdragen :’ Daarom steunen wij Elektroslag via een inzamelactie binnen ons netwerk en hopen zo een 250 kg oud, klein elektrisch afval in te zamelen die we dan wegschenken aan de getroffen jeugdverenigingen.’ Op die manier kunnen nieuwe initiatieven en de toekomstige extra toelagen een volwaardig alternatief vormen voor het verdwijnen van de papierslagen. En als het van ons afhangt voeren we de papierslagen terug in een volgende legislatuur…” besluit Nico Vidal, ondervoorzitter van Open Vld Leuven.

Voor verdere inlichtingen:

Nico Vidal – 0476/64.51.84 – nico.vidal@openvldleuven.be