Open Vld Leuven nam met verontwaardiging kennis van het voorstel tot wijziging van het politiereglement dat het stadsbestuur op advies van de lokale politie en de milieuambtenaar wil doorvoeren op vlak van de geluidsnormen. Het voorstel is voor de Leuvense liberalen een regelrechte schending van liberale principes van vrijheid van keuze en van de privacy. Indien deze regeling het in de gemeenteraad van 24 juni haalt, voorspelt de partij bovendien loodzware tijden voor de Leuvense horeca.

Met de wet op de geluidsnormen had Vlaams Minister Schauvliege voor ogen om een uitgebalanceerd evenwicht te creëren tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade. De normen in dit decreet zijn haalbaar voor iedereen en voor alle soorten activiteiten, deze worden dan ook volledig onderschreven door Open Vld/Leuven+. Het voorstel dat volgende week op de gemeenteraadszitting ter stemming voorligt, is echter veel strenger dan de regels die in de wet Schauvliege worden vooropgesteld. Leuven wil dus weer eens heiliger dan Vaticaanstad zijn.

Open Vld Leuven neemt vooreerst aanstoot aan de manier waarop de horeca wordt getypeerd in de toelichting bij het voorstel. De Leuvense horeca wordt omschreven als agressievelingen die de wet aan hun laars lappen en enkel voor overlast zorgen.

Rik Daems, fractieleider : “Tot op heden zijn er geen cijfers bekend die aantonen dat de overgrote meerderheid van de geluidsoverlast te wijten is aan de horecasector. De geluidsoverlast veroorzaakt door privéfeesten, zoals er in Leuven wel al eens op een studentenkot plaatsvinden, zijn even schadelijk voor het gehoor en des te ingrijpender op de rust van de omgeving, doch vallen niet onder deze regeling van geluidsnormen.

Ten tweede wordt overgegaan van een meting van een gemiddelde over een kwartier naar een meting over één minuut en dit tegen een lager db-niveau dan dat tot op heden van toepassing was. Gemeenteraadslid Sabine Bovend’aerde, die het dossier opvolgt voor de liberale partij en zelf nog DJ is geweest in haar studententijd, weet dat zo goed als elke horecazaak door deze beperkte meetperiode zeer regelmatig in overtreding zal gaan. Zelfs heel wat klassieke muziek, zoals bijvoorbeeld de “Carmina Burana” begint al met een enorme piek tijdens de eerste 30 seconden waardoor men, indien men tijdens dat beginfragment meet, direct in overtreding gaat.

Het label dat de horecazaken aan de voordeur dienen aan te plakken met vermelding van de geluidscategorie waartoe het behoort, is bovendien de zoveelste sticker op rij. De redenering dat dit zou zijn omdat horecazaken vaak van categorie zouden kunnen gaan veranderen, is je reinste onzin. Het vergt immers heel wat investeringen om aan alle normen van het reglement te voldoen dus geen enkele horeca-uitbater met gezond zakenverstand gaat vrijwillig op regelmatige basis van categorie veranderen.

Tot slot stelt Open Vld Leuven dat het volledig in tegen de wet op de privacy en alle normen van redelijkheid om de Leuvense horecazaak, die meer wil zijn dan een praatcafé en na 2 uur nog muziek wil spelen, te verplichten om een door de stad gekozen duur meettoestel aan te kopen en dan ook nog eens constant alle meetgegevens door te sturen naar een centraal punt. Dit gewoon omdat dit voor de Leuvense politie de meest gemakzuchtige manier van handhaving inhoudt. Open Vld Leuven berekende dat een horecazaak gemakkelijk een 25 à 30 vaten bier dient te verkopen om de kost van dit toestel terug te verdienen.

“Wil Leuven de student- en horecavriendelijke stad blijven die het claimt te zijn, dan is de enige logische conclusie dat het stadsbestuur, in dialoog met de horecasector, een nieuw voorstel uitwerkt dat voor iedereen aanvaardbaar is. Indien het stadsbestuur hiertoe niet bereid is, dan is deze wijziging van het politiereglement gewoon een verdoken manier om een sluitingsuur in te voeren.”