MADE IN LEUVEN

Ondernemen in Leuven: toekomst van ondernemerschap, handel en horeca in Leuven

Een stad staat of valt met haar inwoners. En Leuven is wat dat betreft zeker een aparte stad.
Uit de stadsmonitor blijkt dat we elkaar van alle centrumsteden het meest vertrouwen. En
dat we tolerant, open en verdraagzaam zijn. Pracht van een stad.

Maar een stad staat of valt ook met haar economisch weefsel. En Leuven heeft op economisch vlak wellicht het grootste potentieel van alle centrumsteden. Met een werelduniversiteit, top hogescholen, een van de belangrijkste academische ziekenhuizen in Europa, IMEC, Inbev, high tech spinn off’s zoals Materialise, een ontwikkelde handel en horeca, bijzonder veel vrije beroepers, professoren, studenten etc…

Vraag is of we dit enorme potentieel ten volle benutten?

Het meest recente, en eerder bescheiden beleidsdocument inzake ondernemen, handel en horeca dateert inmiddels uit 2011. Meer dan zeven jaar geleden. Een lange periode in een snel veranderende wereld.
Daarom neemt Open Vld met dit Memorandum het initiatief voor een nieuwe en doordachte beleidsvisie inzake ondernemen in Leuven. En iedere burger die initiatief neemt is voor ons een ondernemende Leuvenaar.

Dit Memorandum geeft een aanzet tot grondige reflectie van Leuven als economisch centrum en komt met concrete voorstellen voor verbetering. De reflectie en voorstellen werden vrijblijvend besproken met Horeca, Leuven Handelt, Liefst Leuven, Unizo, VOKA, vrije beroepen en diverse economische actoren in onze Stad.

Deze reflectie slaat niet alleen op het Centrum van de stad. Maar dient uitdrukkelijk ook om
alle deelgemeenten mee te nemen in een finaal masterplan voor ondernemen in Leuven. ondernemen in Groot Leuven – gewoon doen.

De voorstellen zijn niet limitatief en laten bewust ruimte voor verder gesprek én onderhandeling om tot een bindend contract te komen tussen het Stadsbestuur en alle economische actoren binnen Leuven.

 

Ondernemen in groot leuven