Hoe werkt het OCMW ?

OCMW-Raad

Voor een gemeente met meer dan 50.000 en minder dan 150.000 inwoners (zoals Leuven met ca. 90.000) bestaat die uit 13 leden. De OCMW-raad duidt onder zijn leden de voorzitter aan. De OCMW-raadsleden zijn in functie sedert 7 januari 2013. Deze bestuursploeg zal zes jaar zijn stempel drukken op de verdere uitbouw van de welzijnszorg waarvoor zij dagelijks borg staan.
De OCMW-Raad vergadert maandelijks. De zitting vindt elke derde donderdag van de maand plaats in de raadzaal van OCMW Leuven. Om 20 uur start het openbaar gedeelte waarbij publiek toegelaten wordt. Nadien volgt een besloten zitting zonder publiek.

De OCMW-raad draagt als hoogste bestuursorgaan van het OCMW een grote verantwoordelijkheid. Hier worden de belangrijkste beslissingen genomen. De Raad beslist onder meer over de richting die het OCMW wil uitgaan, de oprichting van nieuwe diensten, het vastleggen van steunnormen …

Ook het beheer van de goederen en het patrimonium ligt grotendeels bij de Raad. Deze geeft opdrachten voor de aanneming van werken en de levering van diensten en voor de aankoop en verkoop van onroerende goederen. De Raad keurt jaarlijks het budget en de jaarrekening goed.

Leden

De Meerderheid bestaat uit SP.A, CD&V en Groen. De oppositie is N-VA, Vlaams Belang en Open Vld

Voor Open Vld zetelt Sabine Vandenplas in de OCMW-raad

[show-team category=’ocmw’ url=’active’ layout=’grid’ style=’img-square,text-left,img-above,1-column’ display=’photo,position,social,freehtml,location,email,telephone,smallicons,name’ img=’100,100′]

Wat doet het OCMW ?

Sociale dienst

Bij de Sociale Dienst van OCMW Leuven kunt u terecht voor veel meer dan alleen financiële hulp.

Maatschappelijk werkers helpen de burger in hun zoektocht naar een baan, een geschikte woning, een manier om uw schulden onder controle te krijgen …

Thuiszorg

Thuiszorg biedt tijdelijke hulp aan iedereen die wegens ziekte, ouderdom of een handicap zijn huishoudelijke en verzorgende taken moeilijk kan vervullen.
Elke inwoner van Leuven kan een beroep doen op deze hulp, maar OCMW Leuven geeft voorrang aan de maatschappelijk meest kwetsbare personen.

Huisvesting voor ouderen

OCMW Leuven heeft een uitgebreid huisvestingsaanbod voor ouderen:

  • drie groepen van assistentiewoningen
  • vier woonzorgcentra;
  • een centrum voor kortverblijf.

Lokale Dienstencentra

Een lokaal dienstencentrum biedt een waaier van activiteiten aan voor iedereen uit de buurt, met bijzondere aandacht voor senioren en thuiszorggebruikers.
OCMW Leuven telt drie lokale dienstencentra.

Van ‘het hospice’ naar  het OCMW

Afgestemd op de hedendaagse  noden.

Momenteel is het Leuvense OCMW een stevig uit de kluiten gewassen organisatie. Het personeelsbestand bestaat uit bijna duizend medewerkers, 195 mannen en 796 vrouwen. Hierdoor is  deze instelling één van de grootste werkgevers van Vlaams-Brabant.

Als sociale organisatie heeft het OCMW een groot aanbod.

Voor een  eerste  gesprek kan een hulpbehoevende terecht bij het onthaal van de sociale dienst. Een maatschappelijk werker luistert er naar ieders probleem, onderzoekt de situatie  en bespreekt  welke hulp er past. De kliënt ontvangt er advies en begeleiding of wordt, indien nodig, op een correcte manier doorverwezen naar een andere welzijnsorganisatie die meer geschikt is om zijn probleem op te lossen.

Vooral voor senioren  en ouderen die het lastiger krijgen om zich te behelpen zijn er heel wat mogelijkheden. Ik doe een greep uit  het gebodene: thuiszorg (poetsdienst, gezinszorg, maaltijden aan huis, klusjesdienst…) nachtzorg, kortverblijf,  serviceflats, dienstencentra, woonzorgcentra…

Koken kost  geld.

Het OCMW geeft jaarlijks ongeveer 70 miljoen euro uit,  63 % van de uitgaven zijn personeelskosten. Uiteraard heeft  men ook inkomsten voor de diensten die men levert en krijgt men subsidies van de hogere overheden. Toch zijn deze inkomsten niet  voldoende om de hele werking te financieren. De stad moet steeds bijpassen  via een bedrag dat gelukkig vrij stabiel blijft, ongeveer 18 miljoen euro per jaar of 180 euro per Leuvenaar.

Maar het OCMW, zoals alle andere besturen staat voor grote uitdagingen, de diverse crisissen sparen niemand.