RIJKELIJK LAAT!

Terwijl in de gemeenteraad de bespreking van de begroting en de meerjarenplanning  gisternacht werd afgerond, moet de OCMW-raad nog wachten  tot  volgende maand om alle informatie rond dit item te ontvangen.

Normaal ging dit gebeuren op de OCMW-raad die gisteren  plaatsgreep maar laconiek werd ons medegedeeld dat het huiswerk nog niet klaar was en dat men nog verder op zoek moet naar minder uitgaven en meer inkomsten. Deze werkwijze en het rijkelijk laat indienen van de begroting en de meerjarenplanning werd reeds eerder  door ons gehekeld via een persmededeling.

Terecht kunnen we ons vragen stellen rond het democratisch gehalte van dergelijke werkwijze, want de gemeenteraad heeft via de goedgekeurde stadstoelage in principe een “blanco cheque” getekend.

Toch vond de meerderheid van het OCMW  het opportuun om nu reeds een persmeeting te organiseren, blijkbaar een beetje uit  eerlijke schaamte.

STATUS QUO!

Uit de mededeling blijkt dat het OCMW gaat voor een status quo. Er wordt wel gesproken over rationaliseringsmaatregelen en een nieuw beleid, maar we hadden toch  wat meer verwacht.

De crisis spaart ook het “rijke” Leuven niet, de verdere verarming en vergrijzing van onze bevolking vergt  structurele maatregelen wil men de dienstverlening behouden zonder de komende generaties nog meer  te doen opdraaien voor meer schulden en lasten.

Er wordt wel verklaard dat er zal gesleuteld worden aan de samenwerking van de stad met het OCMW en dat men streeft naar efficiëntiewinsten, maar het het is allemaal vrij schoorvoetend. We willen hier niet de discussie openen over een opgaan van het OCMW in de sociale dienst van de stad, maar we mogen dergelijk debat ook niet schuwen als dit kan leiden tot goedkopere en betere dienstverlening.

Op zijn minst moet er een kerntakendebat worden gevoerd, wat zijn de prioriteiten van het OCMW en wat kan worden afgestoten en evengoed worden gerealiseerd door privé-partners.

In tijden van crisis moet men creatief en inventief zijn, moet men “out of the box” durven  denken. We missen dit in deze intenties.

EEN EXPLODERENDE STADSTOELAGE!

Met als resultaat dat de tussenkomst van de stad STIJGT van 15.395.649 in 2014 naar 25.795.614 in 2019!

Tot voor kort was men fier dat  men deze tussenkomst (schuld van het OCMW die moet gedekt worden door de stad) vrij stabiel kon houden en dat de Leuvenaar niet meer dan 150 euro per hoofd moet  betalen voor het sociaal beleid van zijn stad, in 2019 zal dit 250 euro bedragen.

Dat het OCMW zijn patrimonium wil verkopen dat niet voor eigen werking dient kunnen we alleen maar toejuichen, maar men moet zich ook realiseren dat dit een eindig verhaal is en dat men zijn begroting hier slechts kan blijven mee opsmukken (4 miljoen per jaar voorzien) tot alles verkocht is.

We hebben  sterk de indruk dat er heel wat problemen  worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur en de volgende generatie(s) omdat men schrik heeft om ingrijpende structurele maatregelen te treffen.

Dit zijn een aantal bedenkingen, de rest volgt al wij de nodige documenten hebben ontvangen en het debat in de OCMW-raad kan worden gevoerd.