Rik Daems is bijzonder verheugd en dankt Minister Gatz dat hij middelen vrijmaakt voor de site van het Leuvens kunstencentrum STUK. “Het geeft alvast aan dat voor Open Vld Leuven het Leuvens algemeen belang voorgaat op oppositie voeren“, stelt Daems. 

In het recente  verleden hebben we dit evenzeer aangetoond met de ondersteuning van de betoelaging van de vaartkom en de bijkomende financiering van onze Stad door het gemeentefonds bij overschrijding 100.000 inwoners.

Wel moeten we steeds meer vaststellen dat enerzijds de stad haar investeringen niet waarmaakt, maar meer nog, er vaak niet eens de nodige betoelaging van hogerhand voor verkrijgt of zelfs aanvraagt.

Dit is toch wel te vermijden”stelt Daems .“Elke euro die we van elders kunnen krijgen hoeft de leuvenaar niet zelf te betalen