Wilt U mee helpen aan de uitbouw van Open Vld Leuven en een open samenleving? Denkt u toekomstgericht en houdt u niet vast aan oude starre structuren uit het verleden?

Sluit dan nu aan bij Open Vld Leuven.

Voor 12,50 EUR per jaar maakt u deel uit van een ledenbeweging met nationaal meer dan 70.000 leden die vernieuwing hoog in haar vaandel voert.

Welke voordelen geniet u als lid?

  • Het lidmaatschap geeft u spreek- en stemrecht op onze congressen.
  • U kan uw stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
  • U kan zich kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
  • U ontvangt wekelijks in uw mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de partij.
  • Tweemaandelijks sturen wij u per post het Open Vld Magazine.

Bezorg ons hiernaast uw gegevens en schrijf het bedrag van 12,5€ per persoon over op rekening BE35 6528 0680 2737 met vermelding van de naam en adres in de mededeling. Wij sturen u zo snel mogelijk een overschr ijvingsformulier. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u uw Open Vld-lidkaart.

Alvast bedankt

Aanspreektitel

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Straat:

Postnummer:

Gemeente:

Extra opmerkingen