De rekening van 2016 van Stad Leuven heeft eens te meer aangegeven dat het huidige bestuur niet in staat is om de investeringen die ze zelf voorziet ook uit te voeren.

Zo werden er voor 76.5 miljoen euro investeringen voorzien, maar daarvan werd slechts 28.8 miljoen euro gebruikt. Dit betekent dat maar liefst 2/3  van het budget (49.7 miljoen euro) voor noodzakelijke werken niet werd besteed.  

Zo was er ook het budget van 19,7 miljoen euro voorzien voor werken aan wegen en waterlopen. Daarvan heeft de stad slechts 7,5 miljoen besteed. 12,2 miljoen werd dus gewoon niet gebruikt. Daardoor zijn heel wat geplande werken aan wegen en voetpaden niet doorgegaan.

Dat is een reden voor Open Vld om voor te stellen om dit budget aan de burger te geven om er zelf over te beslissen. Dan zal het ten minste vooruitgaan en wordt het geld besteed aan zaken die de mensen zelf willen.

Met dergelijk burgerbudget kan de burger binnen hun buurt zelf beslissen over een deel van de overheidsmiddelen. Zij kunnen immers het best zelf oordelen over de prioriteiten in hun eigen omgeving inzake comfort, veiligheid, fatsoenlijke trottoirs en verlichting, speelgelegenheid, openbare netheid, etc…( voornoemde niet uitgevoerde 12,2 miljoen € wegen en waterlopen , verdeeld over de 47 bestaande Leuvense wijken – indeling politie – geeft een budget van 250.000 € per wijk  )

de stad is dus duidelijk niet in staat zijn investeringen uit te voeren”, stelt Rik Daems. “Laat de burgers dan maar zelf beslissen, dan gaat het zeker vooruit

Concreet betekent dit dat de burger op een volledig transparante, participatieve en democratische wijze zelf de prioriteiten kan stellen ”vervolgt Daems, die er nog aan toevoegt:”Wanneer dit in Antwerpen,  Mechelen en Kortrijk perfect werkt, dan moet het zeker in Leuven kunnen ”