Verleden jaar heeft het stadsbestuur een warmtescan van de woningen in Leuven laten doen. Inwoners kregen tijdens een aantal informatiedagen de kans om de foto van hun woning te gaan bekijken en tegelijkertijd advies in te winnen over de wijze waarop zij hun woning energiezuiniger konden maken.  Na deze actiedagen konden zij na afspraak de foto nog inkijken op het stadskantoor of werd de foto van de woning per e-mail aan de aanvrager bezorgd.

In het kader van Leuven Klimaatneutraal wordt deze actie binnenkort uitgebreid en zal de foto online geplaatst worden.  Dit betekent dat iedereen door een adres in te geven, kan bekijken of de woning op dat adres goed geïsoleerd en dus energiezuinig is.

Open Vld Leuven is, net als het stadsbestuur, een groot pleitbezorger van een klimaatneutrale stad maar stelt zich wel vragen bij het online plaatsen van deze foto. Door de gegevens van alle woningen publiek toegankelijk te maken, schendt ze volgens de liberalen de privacy van de Leuvenaars.  Een burger, onderneming, eigenlijk om het even wie kan de foto van uw woning bekijken en u daarna wijzen op een gebrekkige isolatie, reclamevoorstellen opsturen, … of in het ergste geval u aan de schandpaal nagelen en verwijten niet mee te willen werken aan een klimaatneutrale stad.  Niet elke burger heeft echter direct de middelen om zijn/haar woning energiezuinig(er) te maken, zeker niet in een stad als Leuven waar de woningprijzen bij de hoogste van Vlaanderen zijn en men vaak hoge lange termijnleningen moet aangaan om de aankoop van een eigen woonst te kunnen bekostigen.

Argumenten als dat andere gemeenten de thermografische kaarten ook reeds online hebben geplaatst of dat het milieu te belangrijk is om deze actie niet te ondernemen, gaan volgens Sabine Bovend’aerde niet op.  Het kan en mag hier niet gaan over een keuze tussen klimaat versus privacy.  Het een sluit het ander niet uit.

De liberale politica heeft daarom een voorstel ingediend op de gemeenteraad van 26 januari waarin ze het college oproept om minstens een advies bij de privacycommissie op te vragen omtrent het online en publiek ter beschikking stellen van deze warmtescanfoto’s.

In deze moderne tijden is het bovendien het perfect mogelijk om sites of apps te ontwikkelen die gebruik maken van de e-id om aanvragen bij het stadsbestuur te doen.  Het gebruik van dergelijk systeem betekent dat het stadsbestuur de aanvrager niet alleen de foto van zijn/haar eigen woning zou kunnen bezorgen maar de Leuvenaar tevens direct zou kunnen voorzien van de nodige specifieke adviezen om de woning energiezuiniger te maken en bovenal van informatie over eventuele premies die hieraan gekoppeld zijn.

Voor meer informatie :

Sabine Bovend’aerde
0498/27.13.58