Er werd de afgelopen tijd al veel gesproken over de renteloze lening van de stad Leuven aan OHL. Als supporter, burger en gemeenteraadslid voor Open Vld hoop ik dat Leuven kan blijven genieten van topsportvoetbal in de stad maar toch heb ik persoonlijk twee bedenkingen bij dit dossier.

1) waarom heeft de stad in de overeenkomst niet gevraagd om een garantie te krijgen voor actieve participatie van de supporter? Zo een belangrijke partner in de voetbal geef je toch best een stem. Zonder de supporters staat de ploeg immers nergens!

2) de stad vroeg geen waarnemer in de raad van bestuur van de club terwijl het hier toch niet over kleingeld gaat : 3,5 miljoen euro is niet niks. Door een waarnemer aan te duiden zou de stad rechtstreeks weten welke beslissingen genomen worden en waarom die beslissingen genomen werden en is er dus meer transparantie. Rechtstreeks informatie krijgen is toch veel beter dan de informatie via derden, zoals revisoren, te krijgen.

Om die redenen onthield ik me bij deze stemming.

Sabine Bovend’aerde