Sinds begin maart is de Kapucijnenvoer in de richting van de Tervuursevest afgesloten. De politie berichtte toen dat dit slechts enkele weken zou duren. De weg is ondertussen echter nog steeds afgesloten en de werken en (het gebrek aan goede) verkeerssignalisatie zorgen er voor dat de buurt een echte Far-West is geworden.

Er zijn te weinig verkeersborden die aanduiden langs waar de verschillende weggebruikers zich dienen te verplaatsen. De borden die op de werf geplaatst zijn, zijn dan meestal ook nog de verkeerde borden. De borden worden bovendien vaak verzet of liggen omver, wat tot chaos leidt. Dit zorgt voor grote gevolgen op gebied van veiligheid van voetgangers en fietsers, jong en oud. Controle en correctie gebeurt ook zelden of niet.

Het wegdek , ligt er, voor zowel automobilisten als fietsers, slechter bij dan het moeilijkste off-roadparcours: vol putten en losse stenen , wat enorm veel stof met zich meebrengt. De voetpaden, voor zover men nog van een voetpad kan spreken, zijn schots en scheef en zitten ook vol putten. Vooral voor de zwakkere weggebruiker, zoals fietsers en voetgangers, is de Kapucijnenvoer daardoor momenteel een nachtmerrie.

Sinds eind april is een stuk van het wegdek van de Kapucijnenvoer tevens afgeschraapt en zijn alle duikertjes verdwenen. Wetende dat de buurt door de aanwezigheid van de Voer reeds kampt met een vochtige ondergrond kan men zich dus al inbeelden wat hiervan de gevolgen zijn als er een zomers onweer uitbreekt.

Bovendien werd, zonder voorafgaande verwittiging van de buurtbewoners en handelaars, de Arthur De Greefstraat ook nog eens afgesloten. Als kers op de taart wordt de Kapucijnenvoer (van aan de Tervuursevest tot aan het kruispunt met de Janseniusstraat/Bankstraat) vanaf 17 juni naar alle waarschijnlijkheid in beide richtingen afgesloten en dit tot het einde van de werken, die voorzien zijn eind 2014. Nochtans werd aan het begin van de werken beloofd dat de Kapucijnenvoer altijd open zou blijven of slechts voor kortere periode afgesloten zou worden indien dit nodig zou zijn . Een jaar of meer, kan echter moeilijk beschouwd worden als een kortere periode. Daarenboven hebben de handelaars van de buurt tot op heden nog geen enkele garantie gekregen dat zij via een alternatieve route toch nog bereikbaar zullen zijn voor hun klanten. Ook de vele appartementen en garages in de buurt zullen in die periode niet meer bereikbaar zijn.

Een aantal bewoners en handelaars hebben dan ook een noodkreet geslaakt en de bevoegde instanties gecontacteerd, maar dit leverde zo goed als niets op. Ten einde raad hebben ze contact opgenomen met Paul Muylaert, kersvers voorzitter van Open Vld Leuven. Deze is ter plaatse de situatie gaan vaststellen en met de gedupeerde handelaars en bewoners gaan overleggen.

Ook Steven Vermoere, buurtbewoner en tevens bestuurslid van Open Vld Leuven, en het liberale gemeenteraadslid Sabine Bovend’aerde hebben de situatie gedurende de afgelopen maanden al meermaals aangekaart. . . De administratie heeft reeds 2 maanden geleden aan de liberale fractie medegedeeld dat de politie samen met de aannemer een degelijk parcours voor voetgangers en fietsers, inclusief een goede verkeerssignalisatie, zou gaan uitwerken. Maar tot op heden is er nog niks veranderd.

De werken en gebrekkige communicatie vanuit het stadsbestuur ‘werven’ de buurtbewoners en handelaars dus flink op de zenuwen. Open Vld Leuven zal samen met hen blijven ijveren voor een veilige situatie voor alle weggebruikers en een goede bereikbaarheid van alle handelaars en garages.