Open Vld wil dat de stad nu eindelijk concreet een aanzet geeft voor windmolens in Leuven

en dit door de mogelijke locaties aan te duiden op het Ruimtelijk Structuurplan

dit in overleg met het Kabinet Energie Tommelein.

 

er zijn zeker goede precedenten te vinden zoals de tien windmolens aan de E314 in Halen

of de onlangs vergunde windmolens in Bekkevoort. het volstaat via Google Maps het Leuvens grondgebied te bekijken en vast te stellen dat, puur op basis van oppervlakte, er meerdere opties zijn zeker ook langs de E314 en E40, zonder iemand te storen.

 

de aanduiding pint de stad niet vast op een specifieke locatie maar geeft wel de concrete aanzet om hier nu concreet werk van te maken. 

reeds 4 jaar geleden heeft Open Vld een vergelijkbaar punt op de gemeenteraad gebracht opdat de Stad Leuven het voorbeeld zou geven in de regio inzake hernieuwbare energie bijvoorbeeld door overheidsgebouwen te voorzien van zonnepanelen. Recent, dus 4 jaar na datum,  kondigde de stad 1900 m2 panelen aan, goed voor 80 gezinnen. En er zouden voor 100.000 m2 mogelijkheden kunnen geïnventariseerd worden. Dat zijn tussen de 15 en 20 voetbalvelden

goed voor 3000 gezinnen

 

slechts één windmolen is het equivalent van 60.000 m2 zonnepanelen en dus op zich alleen al goed voor 2000 gezinnen. 10 windmolens zoals in Halen zouden de Stad meteen voor de helft energieonafhankelijk maken Dat kan dan aangevuld worden met andere bronnen zoals zonnepanelen, kleine windmolens etc…

 

een duurzaam energie-autonome stad is derhalve geen verre droom alleen moeten er nu daden komen, en geen woorden noch eindeloos gestudeer.