Het gespreksonderwerp van de dag bij veel Leuvenaars – en vooral handelaars! – is het nieuwe verkeerscirculatieplan. Bij Open Vld vinden ze alvast dat dit het uitgelezen moment is om het handelsgebeuren naar een hoger niveau te tillen. Bovenop de maatregelen die Open Vld een jaar geleden al heeft voorgesteld in het kader van het Leuven My Place plan, zullen ze op de komende gemeenteraad een voorstel indienen voor handenvrij shoppen.

Handenvrij shoppen geeft aan de winkelende bezoeker de mogelijkheid om zijn boodschappen af te leveren in speciaal voorziene kluisjes van de parking waar de auto staat. Zo hoeven ze niet alles mee te zeulen en kunnen ze verder genieten van een leuke winkeldag.

“Concreet vragen wij de stad Leuven om dit project rond handsfree shopping uit te werken. Andere steden zoals Gent, Mechelen en Hasselt zijn er al mee begonnen of zijn van plan dit op heel korte termijn te doen. Dit past perfect in de transformatie van de stad tot een geïntegreerd belevingscentrum, waar een autoluwe historische stadskern en een bruisend handelsgebeuren hand in hand gaan”, aldus Open Vld fractieleider Rik Daems.

Bij een positieve evaluatie moet een taskforce een project in Leuven uitwerken dat past binnen het huidige promotiegebeuren van de handelskern.

Samen met andere voorstellen uit het “Leuven My Place” plan van Open Vld zoals free wifi, een strenger leegstandsreglement, een renteloze lening voor starters,… moet Leuven klaar zijn om de concurrentie aan te gaan met de online handel. Een uniek kader scheppen waar de klant zich welkom en thuis voelt is de uitdaging waar we met de handel in Leuven voor staan. Rik Daems: “Wij zijn alvast overtuigd dat met dit voorstel en alle andere voorstellen die we in het verleden al gedaan hebben en waar het stadsbestuur ons ook al geregeld in gevolgd is, de weg naar de herwaardering van onze handelskern is ingezet.”

Leuven moet met dergelijke ideeën op de (transport)kar van het belevingsshoppen springen.