Het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen is niet gemakkelijk. Het vergt heel wat technische kennis, administratie, energie en tijd, zelfs als men een architect werkt. 
Dit voorstel gaat over het automatiseren van de aanvragen. Automatiseren heeft meerdere voordelen. Zodra de aanvraag is ingediend, ontvangt de indiener direct op het scherm een reactie als de verstrekte informatie onvoldoende is. De stand van zaken kan ook online worden opgevolgd. Belangrijk zijn tevens de financiële voordelen voor zowel de lokale besturen als voor de architect.

Uit een onderzoek van de Vlaamse overheid van twee jaar geleden blijkt dat laatste voordeel voor de lokale besturen op te lopen tot 12 miljoen euro en voor de architecten in Vlaanderen tot meer dan 107 miljoen euro.

Een meting op het vlak van werkuren had voor een eenvoudige dossiersamenstelling tot resultaat dat een lokaal bestuur tot 4,2 uur per dossier kan besparen. Voor een complex uitgebreid dossier waaraan een architect te pas komt, betekent het een besparing tot 6,2 uur per dossier. In Leuven werden in 2013 in totaal 1238 aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend.. Dat betekent voor Leuven een besparing van 5000 werkuren als we er van uitgaan dat het enkel eenvoudige aanvragen betrof. Dat staat gelijk aan een besparing van drie voltijdswerknemers. Als de automatisering in Leuven wordt ingevoerd, kunnen deze drie mensen bijvoorbeeld worden ingezet bij het actief opsporen van huisjesmelkers en bij het controleren van de veiligheid van studentenkamers. Zo kan de stad ook bij die problemen proactief zelf stappen zetten.

Tot nu toe hebben vier kleinere gemeenten de automatisering doorgevoerd. Ik stel voor dat Leuven de eerste centrumstad is die dit ook doet en zo een voorbeeld geeft. De Vlaamse overheid verstrekt bovendien een subsidie van 7500 tot 12.500 euro aan lokale overheden die automatiseren. Het automatiseren van de stedenbouwkundige vergunningen heeft dus enkel voordelen.

Antwoord schepen Carl Devlies :

De administratie heeft reeds onderzoek gevoerd naar deze vorm van aanvragen.  In januari 2015 zal een eerste proeffase van start gaan, in de tweede helft van het jaar volgt een evalutie.

Reactie Sabine Bovend’aerde:

Ik ben blij dat er al stappen zijn gezet maar betreur wel dat de oppositie niet op de hoogte werd gehouden van deze ontwikkelingen en vraag aan de schepen om op een volgende commissie ruimtelijke ordening meer toelichting te geven over de firma die voor deze applicatie werd aangeduid en over de werking van het systeem zelf.