Open Vld Leuven heeft in de Raad van Bestuur van de VZW Brabanthal vastgesteld dat het gebouw in sommige gevallen niet verzekerd is, waardoor de stad, en dus de Leuvense burger,  voor de volledige kosten zou moeten opdraaien.

Daarom vraagt Open Vld om de nodige aanpassingen te doen en ondertussen ook alle verzekeringen van zowel stad als OCMW door te lichten, zodat er een goed verzekeringsbeleid is

De gemeenteraad,

Overwegende dat het grondig verzekeren van stad en OCMW essentieel is inzake risicodekking van stad, OCMW en derde partijen

Overwegende dat de kost van verzekering een belangrijke uitgave vertegenwoordigt

Overwegende dat het screenen van de bestaande dekking en kost een duidelijk beeld moet geven van de dekkingsgraad en van eventuele besparingen op uitgaven

Overwegende dat bijvoorbeeld de vzw Brabanthal de stad moet vrijwaren van alle aanspraken maar de vzw  hiervoor geen budget nog contract heeft voorzien, daar waar de NV-contractant zich enkel contractueel dient te verzekeren voor wat haar eigen aansprakelijkheid betreft

Overwegende dat het voorgaande voorbeeld duidelijk stelt dat in dit geval er sprake is van een onderverzekering met de nodige risico’s van dien

Overwegende dat in andere gevallen er individueel of collectief sprake kan zijn van een oververzekering inzake te ruime dekking, dubbeltelling of te hoge premie

Overwegende dat stad en OCMW vanaf 2019 fusioneren

Verzoekt het college,

  • Dringend over te gaan tot een algemene screening van de verzekeringstoestand van de stad inhoudende dekkingsgraad, niet-dekking en premies
  • Aan het OCMW te verzoeken tot eenzelfde screening over te gaan
  • Te onderzoeken in welke mate een gezamenlijke marktvraag van stad en OCMW inzake verzekeringsdekking opportuun en nodig is
  • Binnen een termijn van twee maanden een verslag en voorstel van beslissing voor te leggen aan de gemeenteraad

Rik Daems, fractieleider Open Vld

Sabine Bovend’aerde, raadslid Open Vld