De Open Vld-fractie onthoudt zich bij de stemming over dit agendapunt omdat de reden waarom het stadsbestuur de meter willen invoeren nog altijd blijft zorgen voor heel wat verwarring : is het doel het aanpakken van gehoorschade of eerder het aanpakken van geluidsoverlast?

Indien het over het aanpakken van geluidsoverlast gaat dan vindt de fractie dat het aanpakken van deze overlast zich eerder moet richten op kotfeestjes. Het probleem van geluidsoverlast doet zich immers minder in horecazaken voor.

Het voorkomen van gehoorschade doet men beter op een andere manier dan via een geluidsmeter.  Bovendien ontstaat gehoorschade ook en vooral op andere manieren zoals door het te luid afspelen van muziek op een ipod en op andere plaatsen zoals de voorgenoemde kotfeestjes.

Antwoord schepen Mohammed Ridouani :

Er zal tevens een campagne rond preventie van gehoorschade gevoerd worden samen met de horeca.