Open Vld ontvangt steeds meer klachten van bewoners uit niet-autoluwe straten dat ze niet meer kunnen parkeren, zelfs overdag niet. Door de invoering van het circulatieplan mag er in autoluwe straten niet meer geparkeerd worden en zoeken bezoekers alternatieven. De stad heeft bovendien ook nog een pak parkeerplaatsen geschrapt. Hetzelfde fenomeen doet zich ook voor in de wijken achter het station die vol staan met auto’s van pendelaars die met een plooifiets verder naar het station rijden.

Dit toont aan dat er een tekort is aan bereikbare en vooral betaalbare (rand)parkings. Leuven is bovendien de enige centrumstad waar de randparkings allemaal betalend zijn en heeft de 3de hoogste tarieven voor ondergronds parkeren. Voorstellen om regelmatige shuttleservice van en naar het centrum te voorzien blijven ook uit.
Sabine Bovend’aerde, gemeenteraadslid voor Open Vld Leuven : “De auto volledig bannen is geen oplossing. Het probleem verplaatst zich alleen maar. Je kan nu eenmaal niet alles met de fiets of het openbaar vervoer doen. Veel mensen hebben bijvoorbeeld nog altijd een auto nodig hebben om te gaan werken. Om de verdere stadsvlucht van jonge gezinnen te voorkomen en te zorgen dat Leuven een levendige stad blijft, moet de auto dus nog steeds een plaats krijgen. Het centrum van de stad mag geen studentengetto worden want dan is Leuven binnenkort niet meer springlevend, maar morsdood.

Ook op vlak van communicatie kan het veel beter.“, vindt Steven Vermoere, lid van het centrummanagement voor Open Vld Leuven. “Naast al de heisa die er al was rond de parkeerkaart, verkeersborden die ontbraken of elkaar tegenspraken en het principe van Shop&Go, rijden mensen zich vast omdat er geen duidelijke infoborden staan. Dat de bestaande parkings onvoldoende gekend zijn, is een probleem dat het stadsbestuur dringend moet aanpakken. Een communicatiestrategie voor, tijdens en na de implementatiefase van het circulatieplan is onontbeerlijk.
De invoering van het circulatieplan is te snel en te ondoordacht gebeurd. Het volstaat niet om alles te veranderen en te zeggen dat iedereen dan maar met de fiets of het openbaar vervoer moet komen. Er moeten ook continu begeleidende maatregelen komen zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe zijn : leveranciers, toeristen, minder mobiele mensen, bewoners, zorgverleners, handelaars, …“, zegt Sabine Bovend’aerde

Open Vld vraagt onder andere dat er via alle kanalen een infocampagne wordt gevoerd rond Parkeren in Leuven. Andere steden hebben hiervoor bijvoorbeeld een speciale website gelanceerd.
De liberalen wil zelf een stap verder gaan en ook nieuwe technologieën gebruiken. Zo kan je in Gent via je smartphone zien in welke parkeergarage er plaats vrij is. In Aarschot is in samenwerking met Proximus een proefproject aan de gang waarbij het aantal vrije parkeerplaatsen in de straat kan opgevraagd worden via een smartphone. Leuven zou, als kennisstad, de eerste stad in België moeten zijn die zo een systeem op grote schaal uitrolt.