De stad Leuven heeft aan de Vlaamse overheid, in het kader van de stadsvernieuwingsprojecten, een subsidie aangevraagd van om en bij de 3,5 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Vaartkom. Een jury, bestaande uit onafhankelijke experten, heeft de Vlaamse overheid echter geadviseerd om de projectsubsidie niet toe te kennen.  Dit advies werd gevolgd door de Vlaamse ministerraad die op 12 december dan ook officieel besliste om het Leuvens project niet te ondersteunen. Gent, Antwerpen, Turnhout en Vilvoorde vielen wel in de prijzen.

Volgens de jury is de Vaartkom West/Sluispark een potentieel belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de stad doch zij stelden dat de projectaanvraag die de stad indiende niet voldoende vernieuwend was, noch binnen de lokale context van de Vaartkom, noch binnen het landschap van de stadsvernieuwing in Vlaanderen.

De aanbevelingen van de jury tonen aan dat er in Leuven dringend nood is aan :

  • een sterkere publiek-private samenwerking;
  • een efficiëntere kwaliteitsbewaking van stadsvernieuwingsprojecten;
  • een proactieve, meer dwingende en meer grensverleggende aanpak op vlak van integrale duurzaamheid;
  • een innovatieve visie gericht op een doorgedreven functionele en sociale mix, waaronder het ontwikkelen van alternatieve woonvormen;
  •  een grotere publieke participatie voor burgers en studenten.

Open Vld Leuven meent dat deze aanbevelingen duidelijk aantonen dat het Leuvens stadsbestuur nog veel te leren heeft als het op stadsvernieuwingsprojecten aankomt.  Een stad die poneert klimaatneutraal te willen zijn tegen 2030 moet bij het aanvragen van projectsubsidies minstens kunnen aantonen dat ze een geïntegreerde visie op duurzame gebiedsontwikkeling heeft.

Maar vooral het feit dat de stad de subsidie misloopt door een gebrek aan participatiemogelijkheden stoot de Leuvense liberalen tegen de borst.  Ondanks het feit dat de stadsmonitor reeds editie na editie aangeeft dat de stad de Leuvenaars niet voldoende informatie en inspraak geeft, het aantal buurtcomités als paddenstoelen uit de grond schiet in onze stad en ondanks de verschillende participatievoorstellen vanuit de oppositie blijft het stadsbestuur doof voor deze kritiek. Daardoor loopt ze nu bijna 3.5 miljoen euro aan subsidies mis.  Geld dat in deze tijden van crisis en besparingen nochtans mooi meegenomen is.

Open Vld Leuven wenst het stadsbestuur voor 2015 een ambitieuzere toekomstvisie en een luisterend oor naar de inwoners van onze stad toe.