Een uitgebreid participatietraject opstarten naar aanleiding van de heraanleg van de Vismarkt en omgeving

De laatste tijd is er heel wat te doen geweest rond de de eventuele heraanleg van de Vismarkt. Op de sociale media werd er zelfs een petitie gestart om de in 1972 afgebroken vishal te reconstrueren. Het bewijst dat de gewone burger bezig is met dit plein.

Historisch, architectonisch is dit voor Leuven een sleutellocatie. De oudste markt van de stad, vroegere Leuvense binnenhaven, het Augustijnenklooster van weleer, de nabijheid van de Busleydengang en het Trilinguecollege, de mooie historisch gevels maken dit plein uniek. Momenteel ligt dit inspirerend stukje Leuven er slordig en gehavend bij.

Wanneer men bij de heraanleg een participatietraject opstart moeten niet alleen de bewoners en de handelaars van de directe omgeving worden benaderd, maar is het best dat men de hele Leuvense gemeenschap tracht te sensibiliseren om zo een brede groep van geïnteresseerden erbij te betrekken. Een flinke portie stadstrots aanwakkeren kan zeker geen kwaad!

Een uitgebreide communicatie, het organiseren van tentoonstellingen rond de historiek van de Vismarkt, het betrekken van de Erfgoedcel… moeten resulteren in een weldoordacht plan om van dit plein en omgeving terug een motor te maken van de benedenstad.

We moeten meer ambitie tonen dan er een verkeersvrij plein van te maken met wat groen en bankjes. Deze omgeving verdient een meer gedurfde invulling, waardoor de commerciële activiteit wordt aangezwengeld, het wonen er aangenamer wordt en de toerist blij is verrast…

Wij vragen aan het college om een zo breed mogelijk participatietraject op te starten!

Luc Ponsaerts
Gemeenteraadslid
Open Vld
29/02/2016