De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid ijvert al jaren voor de sterilisatie van katten om het aantal asielkatten en gevallen van euthanasie te beperken. Dankzij het Meerjarenplan voor de Sterilisatie van katten wordt de sterilisatie stapsgewijs verplicht voor alle katten.

De ministerraad keurde in 2012 op voorstel van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx, belast met dierenwelzijn, twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten. Een eerste KB handelt over de verplichte sterilisatie van huiskatten door asielen, kwekers en particulieren.

Een tweede koninklijk besluit is voor de gemeenten bestemd en zal in werking treden op 1 januari 2014. Elke gemeente moet voor een contactpunt zorgen waar inwoners zwerfkatten kunnen melden, zodat ze gevangen, gesteriliseerd en weer vrijgelaten kunnen worden, of desnoods geëuthanaseerd. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat de gesteriliseerde zwerfkatten gevoederd worden en dat ze beschutting hebben tegen extreme weersomstandigheden. De gemeenten moeten via een specifiek formulier bepaalde gegevens over hun zwerfkattenbeleid bijhouden.

Leuven kent een aanzienlijk zwerfkatten-probleem. Alleen een uitgewerkt zwerfkattenbeheersingsproject én een grotere sensibilisering, kan het probleem helpen oplossen. Leuven +

Open Vld wil een campagne om de Leuvenaars te sensibiliseren en katten-eigenaars aan te sporen hun huisdier(en) onvruchtbaar te maken, zo niet blijft het dweilen met de kraan open.

De stad dient zich vanaf begin volgend jaar te engageren zich verder om zwerfkatten te vangen en te steriliseren, op grotere schaal dan vandaag de dag gebeurt. Enkel zieke dieren mogen afgemaakt worden. Er zijn immers mensen die voor katten willen zorgen, zij zouden kunnen peter of meter worden en tegen bewijs voor maximum 250 euro per maand terug krijgen wanneer ze zwerfkatten eten geven, verzorgen en indien nodig naar veearts brengen Die mensen hebben ook signaleerfunctie maar doen dit nu niet omdat de stad de katten niet terugzet maar vaak laat afmaken.