Maandag stemt de Leuvense gemeenteraad over een motie van het stadsbestuur waarin gesteld wordt dat alle middelen zullen uitgeput worden om zich te verzetten tegen de komst van Uplace.

Ook de liberale gemeenteraadsleden Daems en Bovend’aerde zijn resoluut tegen deze kunstmatige vorm van winkelaanbod die de natuurlijke ontwikkeling van handelskernen in centrumsteden zoals Leuven, Mechelen en Vilvoorde aantast.  Zij zullen dus tegen Uplace stemmen.

Maar zij eisen meteen en vooral dat het Leuvens stadsbestuur nu eens eindelijk voluit inzet op de ontwikkeling van een aantrekkelijke en bruisende handelskern.

“Het huidig beleid is ruim onvoldoende, getuige de alarmerende stijging van leegstaande handelspanden en de verschraling van delen van de binnenstad.  En dat is zonder Uplace. Het is tijd nu eindelijk voluit in te zetten op eigen handel en horeca, en niet langer op automatische piloot te blijven steken” aldus fractieleider Daems.

“Dames en heren van het College, put your money where your mouth is! “

Zich enkel verzetten tegen een bedreigend project in onze regio is volgens Daems en Bovend’aerde dus absoluut onvoldoende.  Uplace is, in tegendeel, hét argument om eindelijk fors extra energie te steken in een Leuvens handelsplan en zo snel mogelijk eigen initiatieven te nemen.

“In mei wordt sowieso de meerjarenplanning voor de stad aangepast. Dit is hét ideale moment om zowel concrete initiatieven alsook budgetten voor een efficiënte ontwikkeling van ons kernwinkelgebied voor te stellen.  Dat de meerderheid nu maar eens toont dat ze het meent met de Leuvense handel.” stelt raadslid Bovend’aerde.

Daems en Bovend’aerde zullen dus op de gemeenteraadszitting van mei het niet alleen over Uplace hebben,  maar vooral ook heel concrete initiatieven en bijkomende budgetten vragen voor de Leuvense handelskern en handelaars.

“Dames en heren van het College, put your money where your mouth is! “, stelt fractieleider Daems fors. “De tijd om enkel op anderen te mikken en zelf veel te weinig te doen is voorbij.” aldus nog Daems en Bovend’aerde tot besluit.

Rik Daems / Sabine Bovend’aerde