De commissie besprak het aangepaste reglement op de leegstand van winkelpanden.

Hieruit werd duidelijk dat de winkelpanden onder de 5 are niet aanzien worden als bedrijfspanden maar als ‘woningen’ die geregeld worden via het grond- en pandendecreet van de Vlaamse overheid.  De gemeente Leuven is autonoom/ontvoogd voor wat betreft de leegstandsheffing op woningen, Vlaanderen komt daar dus niet meer in tussen.  Voor de bedrijfspanden is Vlaanderen bevoegd en krijgt Leuven een aandeel in de vorm van opcentiemen.

Een gebouw kan bestaan uit een winkelruimte en een woonruimte.  De leegstandsheffing is voor beide functies verschillend (1500 euro als basisbedrag voor de woonruimte en 2500 euro als basisbedrag voor de winkelruimte).  Er zijn ook een aantal vrijstellingen voorzien. Sabine Bovend’aerde had daarbij enkele vragen.

Vragen :

  • Er zijn een aantal vrijstellingen voorzien in het grond- en pandendecreet.  De vrijstelling voor een gebouw dat erkend is als monument wordt echter in Leuven niet overgenomen in het lokaal reglement.  Is dat wettelijk toegelaten?
  • Wat is de gemiddelde tijd dat een pop-up-store in Leuven open is?
  • Bestaat er geen risico dat eigenaars van panden een soort huurovereenkomst afsluiten en de leegstand dan afschuiven op de huurder die op zijn beurt bv. zegt dat hij er een “kantoor” heeft waardoor er geen leegstandsheffing kan toegepast worden?  Dit is bv. een gebruikelijke manier voor bedrijven om de leegstandsheffing van de  Vlaamse overheid op bedrijfspanden te vermijden (grote ruimte met slecht een bureautje en 2 stoelen in en de maatschappelijke zetel staat er).  Hebben zich zo al gevallen voorgedaan bij winkelruimtes in Leuven?

 Antwoord van schepen Vanhoof en centrummanager Warlop :

  • Het weglaten van een mogelijke vrijstelling is toegestaan aan de gemeente aangezien zij autonoom werkt op vlak van leegstand in het kader van het grond- en pandendecreet.
  • De meeste pop-ups zijn seizoensgebonden en bestaan dus 3 à 4 maanden, maar langer is toegestaan maar met het maximum van 2 jaar anders vervalt de vrijstelling.
  • Er heeft zich tot op heden bij de winkelruimtes nog zo geen risico voorgedaan maar dit is inderdaad wel bekend bij bedrijven op o.a. het industriepark.  Men moet echter op verschillende vlakken aantonen dat er geen leegstand is dus een bureautje met 2 stoelen plaatsen en een maatschappelijke zetel vestigen op het adres van de winkelruimte is niet voldoende.  Men moet minstens 4 dagen publiek toegankelijk zijn, de winkel mag niet enkel voor stockage gebruikt worden, er moet elektriciteitsverbruik zijn, …