De commissie besprak het nieuwe Tofsport-sponsorreglement waarin subsidies aan sportclubs en individuele atleten zijn voorzien.

Vragen van Sabine Bovend’aerde :

  • Hoeveel vertegenwoordigers heeft elk van de 5 clubs die partner zijn in het Tofsportplatform?
  • De atleet die in aanmerking kan komen voor een subsidie moet een Leuvenaar zijn of lid zin van een van de Leuvense clubs.  Staat er een minimumtermijn op?
  • Wat als een atleet die een subsidie toegewezen kreeg door een blessure uitvalt?  Gaat het bedrag dan naar de volgende in lijn of wordt dit bedrag voor een eventueel volgend jaar bijgehouden?

Antwoorden van schepen Vanhoof :

  • Elke aangesloten club (partner) heeft 2 vertegenwoordigers.
  • Er is geen minimumtermijn bepaald maar in dit kader is er weinig risico dat iemand voor deze subsidie zijn domicilie of lidmaatschap speciaal naar Leuven gaat verhuizen aangezien de clubs zelf ook al zeer streng zijn op wie al dan niet lid kan zijn/worden, de trainer ook bij die club moet aangesloten zijn, …
  • Indien iemand door bv. een blessure uitvalt, komt de subsidie toe aan de volgende in rij, indien die er is natuurlijk.